Menu

Praca w niedziele i święta

Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy.

Praca w święta jest niedozwolona w placówkach handlowych.

Praca w niedziele i święta jest dozwolona: w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, mienia, środowiska lub usunięcia awarii; w ruchu ciągłym; przy pracy zmianowej; przy niezbędnych remontach; w transporcie i komunikacji; w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych; przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób; w rolnictwie i hodowli, w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta; przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (w zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, hotelach, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodziennych świadczeń zdrowotnych, jednostkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku).

Pracownikowi wykonującymi pracę w niedziele i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

  1. w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
  2. w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Dział 6, rozdział 7

Dział 6 Kodeksu pracy, rozdział 1,2,3,4,5,6,7

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.