Menu

Czas pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób może być wprowadzony okres rozliczeniowy nieprzekraczający 6 miesięcy, a jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy - okres rozliczeniowy nieprzekraczający 12 miesięcy.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Tak więc w sytuacji, gdy dzień świąteczny przypada w sobotę, wymiar czasu pracy ulega obniżeniu i pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. W 2010 r. dotyczy to 1 maja i pierwszego dnia Bożego Narodzenia.

Dnia wolnego udziela się w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto. Dodatkowy dzień wolny nie przysługuje, gdy święto wypada w dzień pracujący dla pracownika. 

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

DNI ŚWIĄTECZNE W 2012 r.

1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia (piątek) - Święto Trzech Króli
8, 9 kwietnia (niedziela, poniedziałek) – Wielkanoc
1 maja (wtorek) – Święto Pracy
3 maja (czwartek) – rocznica Konstytucji 3 maja
27 maja (niedziela) – Zielone Świątki
7 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
15 sierpnia (środa) – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
1 listopada (czwartek) – Święto Wszystkich Świętych
11 listopada (niedziela) – Święto Niepodległości
25, 26 grudnia (wtorek, środa) – Boże Narodzenie

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.