Menu

Rodzice w pracy

  1. Jeżeli kobieta karmiąca piersią pracuje więcej niż cztery godziny dziennie ma prawo do przerwy w pracy na karmienie dziecka. Jeżeli pracuje więcej niż sześć godzin - ma prawo do dwóch przerw. Przy jednym dziecku przerwa trwa 30 min, zaś przy większej liczbie karmionych dzieci 45 min. Przerwy są wliczane do czasu pracy, a na prośbę pracownicy mogą być łączone.
  2. Matki lub ojca dziecka do lat czterech (rodzice wybierają kogo, jeżeli oboje pracują) nie wolno bez ich zgody zatrudniać nocą, w godzinach nadliczbowych ani delegować poza stałe miejsce pracy. Rodzice tacy mogą pracować nie więcej niż 8 godzin dziennie.
  3. Ojcu lub matce dziecka do lat 14 przysługują dwa płatne dni zwolnienia na opiekę rocznie.
  4. Nie można zwolnić bez wypowiedzenia pracownika (matki lub ojca), który jest nieobecny, bo opiekuje się dzieckiem i bierze z tego tytułu zasiłek, np. wychowawczy lub opiekuńczy.
  5. Rodzic dziecka składa pracodawcy oświadczenie o zamiarze korzystania z tych uprawnień.
  6. Pracownikowi będącemu na urlopie wychowawczym - matce lub ojcu - przysługuje zasiłek wychowawczy. Zasiłek ten przyznawany jest jeżeli dochód na głowę w rodzinie nie przekracza obecnie 539 zł na osobę w rodzinie. Osoba, która wspólnie wychowuje dziecko, ma prawo do zasiłku przez dwa lata. Osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do zasiłku przez trzy lata i przysługuje jej wyższy zasiłek. Wszystkie te przepisy dotyczą także rodziców dzieci adoptowanych i opiekunów.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.