Logo
Wydrukuj tę stronę

Warunki pracy

Prawo w Polsce zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, jednak niezaprzeczalnym faktem jest, że sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy różni się pod wieloma względami. Taki stan rzeczy znajduje swoje odzwierciedlenie w szczegółowych przepisach dotyczących warunków pracy kobiet. Pod szczególną ochroną są kobiety w ciąży, co również widać w wykazie prac.

Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych takich jak:

  • prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym (dotyczy kobiet w ciąży i w okresie karmienia),
  • prace w hałasie i drganiach (dla kobiet w ciąży),
  • prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych powyżej 4h na dobę (dotyczy kobiet w ciąży). Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określonych w przepisach prawa atomowego,
  • prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości - prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy: na stanowiskach kierowniczych, nie wymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej, w służbie zdrowia, w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego, wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej,
  • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią prace nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia,
  • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią),
  • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi (dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią).

Pracodawca może rozszerzyć ten wykaz w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy o dodatkowe prace jakich nie powinna wykonywać kobieta w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Pracownica która otrzymała polecenie wykonania pracy wzbronionej kobietom, może odmówić jej wykonania. Ponadto zatrudnianie kobiet przy pracach objętych wykazem prac wzbronionych kobietom, jest naruszeniem przepisów o ochronie pracy kobiet.

Szczegółowe informacje na temat warunków pracy kobiet na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.