Menu

Warunki pracy

Prawo w Polsce zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, jednak niezaprzeczalnym faktem jest, że sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy różni się pod wieloma względami. Taki stan rzeczy znajduje swoje odzwierciedlenie w szczegółowych przepisach dotyczących warunków pracy kobiet. Pod szczególną ochroną są kobiety w ciąży, co również widać w wykazie prac.

Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych takich jak:

  • prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym (dotyczy kobiet w ciąży i w okresie karmienia),
  • prace w hałasie i drganiach (dla kobiet w ciąży),
  • prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych powyżej 4h na dobę (dotyczy kobiet w ciąży). Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określonych w przepisach prawa atomowego,
  • prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości - prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy: na stanowiskach kierowniczych, nie wymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej, w służbie zdrowia, w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego, wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej,
  • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią prace nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia,
  • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią),
  • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi (dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią).

Pracodawca może rozszerzyć ten wykaz w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy o dodatkowe prace jakich nie powinna wykonywać kobieta w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Pracownica która otrzymała polecenie wykonania pracy wzbronionej kobietom, może odmówić jej wykonania. Ponadto zatrudnianie kobiet przy pracach objętych wykazem prac wzbronionych kobietom, jest naruszeniem przepisów o ochronie pracy kobiet.

Szczegółowe informacje na temat warunków pracy kobiet na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.