Menu

Dyskryminacja

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje mężczyznom i kobietom równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. O równym statusie kobiet i mężczyzn mówi również kodeks pracy a także prawo Unii Europejskiej.

Dyskryminacją jest bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze stosunku pracy lub nierównomierne traktowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, rasę, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne oraz przynależność związkową, a także przyznanie z tych względów niektórym pracownikom mniejszych praw, niż te, z których korzystają inni pracownicy znajdujący się w tej samej sytuacji. Prawo pracy daje pracownikom równe prawa, gdy wykonują takie same zadania, a dotyczy to także równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Równe traktowanie w zatrudnieniu to: 

  • nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
  • określenie warunków zatrudnienia
  • awanse
  • dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe

Naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu to: 

  • odmowa nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę
  • niekorzystnie określone wynagrodzenie za pracę
  • pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu nagród
  • pominięcie w kierowaniu na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.