Menu

Rady Pracowników

Jednym z narzędzi dialogu między pracownikami a pracodawcami są rady pracowników. W radzie, pracownicy mają prawo: otrzymywać informacje dotyczące sytuacji pracodawcy, konsultować niektóre decyzje podejmowane przez pracodawcę czy w razie potrzeby korzystać z pomocy ekspertów.

Zgodnie z prawem rady pracowników mogą powstawać u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Członków rady pracowników wybierają pracownicy.

Do końca kwietnia pracownicy przedsiębiorstw, w których działają lub mogą działać rady pracowników mogą się zgłaszać do konsultantów ds. rad pracowników.

W 2010 roku obecne rady pracowników kończą swoje kadencje. Rady pracowników są ważnym elementem dialogu społecznego. Istotna jest również niezależność członków rad od pracodawców. Dlatego NSZZ "Solidarność" pomaga pracownikom w ich tworzeniu i przeprowadzaniu wyborów. Od lutego 2009 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej -  "Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej".

Adresatem są członkowie rad pracowników i przedstawiciele organizacji związkowych. Projekt objął 33 rady pracowników. w ramach projektu powołano  16 Wojewódzkich Konsultantów ds. Rad Pracowników. Z ich pomocy mogą korzystac wszyscy pracownicy. Każdy z 16-tu wojewódzkich konsultantów w w/w czasie przeprowadzi 192 godziny konsultacji drogą mailową, telefoniczną oraz osobiście. Obowiązkiem tych osób jest również upowszechnianie informacji na temat istnienia punktów konsultacyjnych. W większości powstały one w regionach, których siedziby umiejscowione są w stolicach województw.

Potrzebujesz pomocy związanej z wyborami do rady pracowników? Zgłoś się do konsultanta NSZZ "Solidarność":

Dlaczego warto się organizować?

Wybory

Ochrona prawna członków rad pracowników

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.