Logo
Wydrukuj tę stronę

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2022 r.

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2022 roku

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

 

120 000

17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

 

15 300 + 32 % nadwyżki ponad 120 000

 

Koszty uzyskania przychodu

W 2022 roku koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej przedstawiają się następująco:

  1. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynoszą 250 zł  miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł;
  2. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej nie będą  mogły przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy;
  3. W przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł;
  4. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę nie będą mogły przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy.

Poniżej tabela, w której przedstawiona jest wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku uzyskania przychodów z jednego lub kilku tytułów oraz podwyższonymi kosztami ponoszonymi w związku z dojazdem do pracy.

Koszty uzyskania przychodu obowiązujące w 2022 r.

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

250 zł

 

Rocznie

3 000 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

4 500 zł

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

300 zł

 

Rocznie

3 600 zł

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

5 400 zł

 

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 2022 r.

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

425 zł

 

Roczna

5 100 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

30 000 zł


 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.