Menu

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2022 r.

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2022 roku

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

 

120 000

17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

 

15 300 + 32 % nadwyżki ponad 120 000

 

Koszty uzyskania przychodu

W 2022 roku koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej przedstawiają się następująco:

  1. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynoszą 250 zł  miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł;
  2. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej nie będą  mogły przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy;
  3. W przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł;
  4. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę nie będą mogły przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy.

Poniżej tabela, w której przedstawiona jest wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku uzyskania przychodów z jednego lub kilku tytułów oraz podwyższonymi kosztami ponoszonymi w związku z dojazdem do pracy.

Koszty uzyskania przychodu obowiązujące w 2022 r.

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

250 zł

 

Rocznie

3 000 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

4 500 zł

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

300 zł

 

Rocznie

3 600 zł

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

5 400 zł

 

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 2022 r.

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

425 zł

 

Roczna

5 100 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

30 000 zł


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.