Logo
Wydrukuj tę stronę

Wybrane ulgi obowiązujące w 2014 roku

Ulgi na dzieci

Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.

Kto może korzystać z ulgi

Z ulgi mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Wysokość kwoty ulgi

1)      na pierwsze i na drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie – rocznie 1112,04 (na każde dziecko)

2)      na trzecie dziecko po 166,67 zł miesięcznie – rocznie 2000,04

3)      na czwarte i każde kolejne dziecko po 225 zł miesięcznie – rocznie 2700

Podwyższone kwoty ulg na trzecie i kolejnie dziecko obowiązują już w rozliczeniu za 2014 rok.

Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. W tym celu muszą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.).

Zgodnie bowiem z uchwaloną w 2014 r. nowelizacją przepisów regulujących ulgę na dzieci w przypadku, gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci, to podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi (tj. kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym). Należy jednak pamiętać, iż przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Bardziej szczegółowe informację można uzyskać w informatorze, który został wydany przez Ministerstwo Finansów . Poniżej link:

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/12410385/www-ULOTKA-ulga_na+dzieci_2015_1.pdf

 

Ulga internetowa

W 2013 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania ulgi internetowej. Przysługuje ona bowiem podatnikowi wyłącznie dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Ulga internetowa jest limitowana. Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika. Podatnik odlicza zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł

Dodatkowe informacje w informatorze :

http://www.e-pity.pl/epnewcms/att/broszury2015/ulga_Internet_2015a.pdf

Ważne
Zmiana zasad dotyczących wyżej wymienionych ulg dotyczy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.