Menu

Otwarty Fundusz Emerytalny - osoba prawna zarządzana przez powszechne towarzystwo emerytalne, mająca odrębną masę majątkową. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego i wypłata okresowych emerytur kapitałowych,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne - jest to podmiot, który prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Jedynym przedmiotem jego działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Nikt poza towarzystwem emerytalnym nie ma prawa do prowadzenia takiej działalności.

Członkostwo w funduszu emerytalnym - Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu, z zastrzeżeniem, następuje z chwilą zawarcia umowy z funduszem, jeżeli:

  • w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba przystępująca do funduszu podlega lub podlegała, w okresie 12 miesięcy przed dniem zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych

*Można być członkiem tylko jednego otwartego funduszu. W przypadku zmiany funduszu uzyskanie członkostwa w nowym funduszu następuje z dniem dokonania zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

 

Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu następuje również:

  • w wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • w specjalnym przypadku dla byłych współmałżonków     w wyniku otwarcia rachunku w otwartym funduszu.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.