Menu

7. Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy

Projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowany z Grantów Norweskich 2014-2021 w ramach Programu Dialog Społeczny Godna Praca.


Dialog społeczny w sektorze publicznym na poziomie samorządów w Polsce charakteryzuje się niską efektywnością i brakiem możliwości rozwiązywania problemów pracowniczych. Przyczyną jest fakt, iż związki zawodowe mogą negocjować jedynie z bezpośrednim pracodawcą, który jest ograniczony w zakresie podejmowania „niezależnych” decyzji dotyczących środowiska i warunków pracy. Rzeczywistym pracodawcą jest samorząd, który jednakże nie jest zobowiązany do prowadzenia rokowań zbiorowych ze związkami zawodowymi. Sytuacja mogłaby ulec poprawie poprzez wprowadzenie mechanizmów dobrowolnego dialogu trójstronnego celem omawiania ważnych dla pracowników kwestii. W ten sposób możliwe będzie osiąganie konsensusu w zakresie rozwiązań przyczyniających się do tworzenie godnych warunków pracy.

Cel projektu:

Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie samorządów w Polsce poprzez identyfikację i rozwój metod wspierających dialog społeczny w tym sektorze a także rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi sektora publicznego i władzami lokalnymi.

Lider projektu: NSZZ "Solidarność:

Partnerzy projektu: Związek Miast Polskich, Norweski Związek Pracowników Administracji Rejonowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Fagforbundet, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS
Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2022
Budżet: 432 901 EUR, w tym grant 389 000 REUR.

Główne etapy realizacji projektu obejmują:

• przeprowadzenie badań źródłowych w zakresie rzeczywistego stanu dialogu społecznego w Polsce w sektorze publicznym na poziomie lokalnym, w różnych branżach tego sektora, wraz z analizą zatrudnienia w samorządach miejskich;
• organizacja konkursu dobrych praktyk w zakresie tworzenia godnych warunków pracy w samorządach;
• w oparciu o wyniki badań, w toku dyskusji z ekspertami i praktykami dialogu społecznego wypracowanie możliwego modelu – drogi dojścia do dialogu społecznego i negocjacji w sektorze publicznym;
• przeprowadzanie pilotażu wypracowanego modelu w dwóch samorządach miejskich.
Wnioski i rekomendacje eksperckie wynikające ze zrealizowanych w toku projektu prac badawczych oraz z pilotażu zostaną przedstawione w formie raportów tj. raport nt. jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym oraz raport z pilotażu modelu prowadzenia dialogu społecznego w samorządach miejskich.

Samorząd jako pracodawca - stan wiedzy o samorządowym rynku pracy 2022

Sprawozdanie z przeprowadzonego pilotażu wraz z propozycją modelu dialogu

Sprawozdanie z pilotażu _ wersja angielska

 

Porozumienia partnerów społecznych zawarte w wyniku działań pilotażowych

Porozumienie Jaworzno

Porozumienie Płock

Agreement Jaworzno EN translation

Agreement Plock EN translation

 

Raport: "Samorząd terytorialny a związki zawodowe - uwarunkowania, możliwości i perspektywy prowadzenia dialogu społecznego"

Raport: wersja angielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aktualności:
 

Seminarium Informacyjne w Ustroniu

O dialogu społecznym w Wałbrzychu

W trosce o wzmocnienie dialogu społecznego

NSZZ „Solidarność” i ZMP podsumowują realizację kolejnego projektu z partnerami norweskimi

Związkowcy i przedstawiciele samorządów z wizytą studyjną w Bergen

Planowane stacjonarne warsztaty eksperckie w Gdańsku

W Jaworznie podpisano porozumienie dotyczące wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego

Norwegian and Polish shop stewards: common experience of taking services back into public hands

Dialog związkowców z samorządami. Pilotaż dobrych praktyk w Jaworznie

Ciekawe warsztaty eksperckie on-line na temat dialogu

Samorząd terytorialny a związki zawodowe - uwarunkowania, możliwości i perspektywy prowadzenia dialogu społecznego

ZMP zaprasza na konferencję online - 23 września

Finał konkursu “Samorządowy Lider Zarządzania 2020” lada chwila

Konferencja podsumowująca konkurs SLZ

Finaliści konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2020” wyłonieni

Spotkanie Zespołu Eksperckiego w Sali BHP


 

Zapytanie ofertowe nr.2/2020 DecentWork

Zapytanie ofertowe nr.1/2020 DecentWork

Link do informacji o projekcie na stronie Związku Miast PolskichKontakt:
Agnieszka Rybczyńska – Kierownik projektu, email: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl
Katarzyna Jażdżewska – Asystent projektu, email: k.jazdzewska@solidarnosc.org.pl

 

                                                                                         

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Granty Norweskie 2014-2021,
w ramach Programu Dialog Społeczny - Godna Praca

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.