Menu

5. Międzypokoleniowy rynek pracy

Międzynarodowy projekt pt. „Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego”.

Intencją projektu jest przygotowanie - z udziałem związków zawodowych i organizacji pracodawców – planów działań dla krajowych partnerów projektu wdrażających „Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego”. Dokument ten został podpisany przez Europejskich Partnerów Społecznych w dniu 8 marca 2017r.

Działania te będą dotyczyć dwóch aspektów:

 • eksperckiego - polegającego na zainicjowaniu wdrożenia Porozumienia na poziomach krajowych,
 • upowszechniającego treść Porozumienia – poprzez szkolenia dla liderów dialogu społecznego na poziomach: firmy, Regionu, branży.

Główne cele projektu:

1.  Stworzenie warunków zmierzających do wdrożenia na poziomach krajowych „Autonomicznego porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego” poprzez opracowanie krajowych planów działań i niezbędnych analiz istniejącego stanu rzeczy oraz wypracowanie katalogu dobrych praktyk i rekomendacji w czasie trwania projektu.

2.  Wzrost wiedzy partnerów społecznych na temat poprawy warunków pracy w kontekście wydłużania okresu aktywności zawodowej oraz promowanie treści zawartych w dokumencie „Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego” poprzez działania szkoleniowe i promocyjne w krajach partnerów w czasie trwania projektu.

Efektem prac w ramach projektu będzie:

1.  krajowy plan działań i platforma polskich partnerów społecznych wdrażającą w Polsce wypracowany plan działań w zakresie aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego na poziomie krajowym/zakładów pracy;

2.  nowy moduł szkoleniowy dotyczący popularyzacji tematyki aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego i wdrażania tej wiedzy w negocjacjach z pracodawcami na poziomie zakładowym/regionalnym;

3.  przeszkolenie liderów związkowych w trakcie pięciu międzynarodowych szkoleń w oparciu o moduł szkoleniowy wypracowany w czasie projektu;

4.raport na temat obecnego stanu działań w zakresie aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego na rynku pracy, który będzie zawierał m.in.:

 • wnioski 36 przykładów dobrych praktyk zebranych w krajach partnerów;
 • propozycje rozwiązań i dobrych praktyk z zakresu ergonomii i dostosowania miejsc pracy do potrzeb starszych pracowników w wybranych grupach zawodowych wraz z rekomendacjami dla pracodawców i pracowników;
 • propozycje rozwiązań i dobrych praktyk z zakresu kwestii współpracy międzypokoleniowej na poziomie zakładu pracy;
 • informacje o aktualnych możliwościach działania partnerów społecznych w zakresie wdrażania Autonomicznego porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego;
 • przykłady rekomendacji zmian systemowych do przyszłego wdrażania w krajowych systemach prawnych i katalog dobrych praktyk;
 • przykłady zapisów kwestii zawartych w Autonomicznym porozumieniu ramowym europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia oraz podejścia międzypokoleniowego w zakładowym układzie zbiorowym/porozumieniu;
 • przykłady dobrych praktyk dotyczących aktywizowania starszych pracowników z krajów spoza partnerstwa projektu.

 

Moduł Szkoleniowy - "Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego jako narzędzie dialogu społecznego w zakładzie pracy"

 

Raport: "Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społęcznych w sprawie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego"

 

Tutaj zobacz filmik "Rola Mentora"


Wydarzenia:
Zarządzanie wiekiem - międzynarodowe szkolenie projektowe w Warszawie

Koordynator projektu: Maria Żytko m.zytko@solidarnosc.org.pl
Lider projektu: NSZZ Solidarność Komisja Krajowa

Partnerzy projektu:

 • związki zawodowe:CISL (Włochy), ACV-CSC (Belgia), LBAS (Łotwa), CSDR (Rumunia), KSS (Macedonia Północna);
 • organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan (Polska), OEK (Macedonia Północna);
 • instytucje naukowe: CIOP PIB (Polska);
 • przedstawiciele europejskiego dialogu społecznego: EKZZ, FERPA;


Czas trwania projektu: 02.01.2019 – 31.12.2020
Numer projektu: VS/2019/0007
Oryginalny tytuł projektu:“Initiating activities for implementation of the Autonomous Framework Agreement on Active Ageing and Inter-Generational Approach”

 

                                                                                                

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.