Menu

4. Europejskie Rady Zakładowe - informacja poufna, finansowa

Międzynarodowy projekt pt. „ERZ - właściwe postępowanie z informacją ekonomiczną kluczem do efektywnej komunikacji i negocjacji” ma na celupoprawę pracy członków ERZ poprzez wypracowanie mechanizmu postępowania z informacją - w tym poufną -  oraz nabycie umiejętności pozyskiwania, wykorzystywania i bezpiecznego przekazywania informacji finansowych i poufnych na poziomie sektora i komisji zakładowych.

Działania projektu skierowane są do członków ERZ czterech sektorów przemysłu: metalowego, spożywczego, handlu, chemicznego. Sektory te należą do Europejskich Federacji Branżowych: IndustriAll, EFFAT i UNI, które mają udzielać merytorycznego wsparcia.

W trakcie realizacji projektu powstanie:

1.  Opracowanie (raport) dla członków ERZ zawierające wskazówki na temat bezpiecznego postępowania z informacją niejawną. Treści zawarte w opracowaniu będą konsultowane w czasie spotkania konsultacyjnego na szczeblu krajowym z przedstawicielami pracodawców. Spotkanie konsultacyjne będzie organizowane w każdym państwie partnerskim.

2.  Nowy moduł szkoleniowy na temat metod interpretacji dokumentów finansowych dla potrzeb członków ERZ. Zostanie przeprowadzonych sześć międzynarodowych szkoleń dla obecnych i przyszłych członków ERZ wg nowego modułu. Szkolenia będą prowadzone wg tej samej agendy – zmieniać się będą ich uczestnicy.
 

Moduł szkoleniowy PL 

Moduł szkoleniowy CR

Moduł szkoleniowy MK

Moduł szkoleniowy RO

Moduł szkoleniowy BG

Moduł szkoleniowy IT

Moduł szkoleniowy ES

Annex no. 1 - only in English to learn 2018-financial-statements-en


Raport zostanie przygotowany przez międzynarodową sieć ekspertów projektu i będzie zawierał m.in. informacje na temat:

·  powiązania poufności informacji z prawodawstwem krajów partnerów projektu,

·  opracowanie dla członków ERZ jednolitego systemu uzyskiwania, zastosowania, przekazywania i wykorzystania informacji ekonomicznej, z zestawem priorytetów dotyczących wymiany takich informacji,

·  jasnych wytycznych postępowania przez członków ERZ, z informacją poufną,

·  wniosków z testowania procedury komunikacji i jej wpływu na funkcjonowanie ERZ-tów w danym sektorze.

W projekcie przewidziane jest również zorganizowanie międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt oraz testowanie procedury komunikacji opracowanej w ramach projektu TCA w dwóch Sekretariatach Branżowych NSZZ Solidarność: Metalowym i Spożywczym. Procedura ta będzie dotyczyć przekazania informacji do i od ERZ-tów w ramach jednej branży.
 

Raporty:

Raport ERZ_wersja polska

ERRATA do Raportu ERZ - wersja PL

Final EWC Report - wersja angielska

FINAL EWC Report - MK - wersja macedońska

ERZ 2019_raport_CR

ERZ 2019_raport_RO

Raport ERZ_FIN_BG

Raport ERZ_FIN_IT

ERZ 2019_raport_ES

 

Wydarzenia:

(21.10.2021) ERZ - międzynarodowe szkolenie w Gdańsku

(21.10.2020) ERZ - komunikacja i negocjacje


Artykuły:

(16.03.2021) ERZ - jak korzystać z informacji udostępnianych przez zarząd centralny?

(16.06.2021) Realna rola i znaczenie Europejskiej Rady Zakładowej - Tygodnik Solidarność n.24 (s.56-59)

 

Rezultaty testowania procedur komunikacji



Koordynator projektu: Maria Żytko m.zytko@solidarnosc.org.pl
Lider projektu: NSZZ Solidarność Komisja Krajowa

Partnerzy projektu:

·  związki zawodowe CISL (Włochy), UGT (Hiszpania), Podkrepa (Bułgaria), NHS (Chorwacja), CSDR (Rumunia), KSS (Macedonia Północna);

·  europejskie organizacje branżowe: IndustriAll, UNI, EFFAT;

·  organizacje pracodawców: POLBISCO (Polska), Browary (Polska);

·  instytucja szkoleniowa: Syndex Polska


Czas trwania projektu: 01.02.2019 – 31.10.2021
Numer projektu: VS/2019/0025
Wielkość dofinansowania: 358 514, 68 euro
Oryginalny tytuł projektu: “EWC – processing financial information as a key factor for effective communication and negotiation”

 

                                                                 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.