Menu

2. Monitoring Prawa

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt pt.: "Prowadzenie przez NSZZ Solidarność działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy".


Celem projektu jest opracowanie modelu monitorowania przez NSZZ  „Solidarność” zmian prawa gospodarczego na poziomie krajowym w celu oceny rzeczywistego wpływu tych zmian na poziom życia pracowników.

Wypracowany model monitoringu prawa umożliwi włączenie w proces monitorowania zmian w prawie  struktury regionalne i branżowe naszego Związku oraz pozwoli na prowadzenie prac analitycznych w oparciu o dostępne dane.

Działania zaprojektowane w ramach projektu koncentrują się na poprawie skuteczności dotychczas stosowanych narzędzi monitorowania prawa (newsletter zmian prawnych, zakładka strony internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, kalendarz Google) oraz na uzupełnieniu ich o dodatkowy element - narzędzie do analizy danych.

Przygotowanie pracowników KK NSZZ Solidarność do korzystania z narzędzia analitycznego odbędzie się:
11 czerwca, 3 lipca i 20 lipca 2018r. w siedzibie Komisji Krajowej w Gdańsku.

Informacje o wydarzeniach i efektach pracy Zespołu Merytorycznego są zamieszczane na bieżąco.
 

Harmonogram realizacji udzielonego wsparcia

Newsletter zmian prawnych

O seminarium upowszechniającym system monitorowania zmian prawa przez NSZZ "Solidarność"


---------------------------------------------------------

Seminarium w Warszawie

9 października 2019 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbędzie się jednodniowe Seminarium upowszechniające system monitorowania prawa w Polsce.

Seminarium adresowane jest do partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli strony rządowej oraz pracowników i działaczy Struktur NSZZ „Solidarność” zajmujących się w ramach obowiązków służbowych w strukturach monitorowaniem zmian prawnych i ich opiniowaniem.

Zgłoszenia uczestników należy wysyłać do 16 września 2019r. na adres m.kaniszewska@solidarnosc.org.pl . Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia, 40% miejsc jest zarezerwowanych dla pań.

W załączeniu:

Formularz zgłoszeniowy

Program Seminarium

Poradnik monitorowania zmian prawa przez NSZZ Solidarność

 

---------------------------------------------------------

Seminarium w GdańskuZakończyło się dwudniowe Seminarium w Gdańsku nt. systemu monitoringu, monitorowania prawa w Polsce i Unii Europejskiej oraz czytania projektów aktów prawnych.

 
W Seminarium wzięli udział pracownicy i działacze struktur NSZZ „Solidarność” zajmujący się monitorowaniem zmian prawnych i ich opiniowaniem.

W trakcie seminarium omówiono proces legislacyjny w Polsce eksponując zaangażowanie związków zawodowych - podstawy prawne, przedmiot opiniowania. Katarzyna Zimmer-Drabczyk i Krzysztof Woźniewski wprowadzili słuchaczy do technik opiniowania aktów prawnych.

Uczestnicy zapoznali się z opracowanym w ramach projektu narzędziem informatycznym do wspomagania procesu monitorowania i opiniowania zmian prawnych.

----------------------

W dniach od 27 do 28 listopada 2018r. odbędzie się na dwudniowe Seminarium nt. systemu monitoringu, monitorowania prawa w Polsce i Unii Europejskiej i czytania projektów aktów prawnych.

Seminarium adresowane jest do pracowników i działaczy Struktur NSZZ „Solidarność” zajmujących się w ramach obowiązków służbowych w strukturach monitorowaniem zmian prawnych i ich opiniowaniem. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez struktury NSZZ „Solidarność”. Zgłoszenia uczestników należy wysyłać do 8 listopada 2018r.

Program Seminarium

 

Kontakt:

Katarzyna Jażdżewska - Kierownik projektu od 1 kwietnia 2019 r., e-mail: k.jazdzewska@solidarnosc.org.pl
Agnieszka Rybczyńska - Kierownik projektu do 31 marca 2019 r., email: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl
Mirosława Kaniszewska - Asystent projektu, email: m.kaniszewska@solidarnosc.org.plNumer umowy: POWER.02.16.00-00-0035/16-00
Dofinansowanie projektu 332 816,25 zł, w tym z UE 280 497,54 zł.
Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31-10-2019
Miejsce realizacji: Polska.


 

 

 

 
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.