Menu

1. Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)

Intencją projektu jest przygotowanie członków ERZ do nowych wyzwań związanych z inicjowaniem i przygotowaniem warunków do negocjowania nowych TCA i monitorowania już istniejących.


Dotychczas ERZ umożliwiły zawarcie ok 50% TCA, dlatego ważne jest aby związkowi członkowie ERZ uzyskali jak najszerszą wiedzę na ten temat. Istotnym problemem w skutecznym funkcjonowaniu ERZ jest także brak komunikacji i wymiany doświadczeń oraz wzajemnego informowania się ERZ–ów w ramach 1 branży oraz przepływu tych informacji z poziomu europejskiego na krajowy i odwrotnie. Dlatego  projekt ma na celu pobudzenie członków ERZ do aktywności oraz do  kontaktów z europejskimi strukturami branżowymi (głównych negocjatorów TCA) przez wzmocnienie wiedzy dotyczącej przekazów UE zawartych w dokumencie KE SEC(2008)2155 oraz Dyrektywach związanych z informacją, konsultacją i partycypacją.

Główny cel projektu to przygotowanie członków ERZ z 3 branż: usługowej, metalowej i spożywczej do zadań umożliwiających skuteczne stworzenie warunków do inicjowania negocjacji i monitorowania wdrażania istniejących TCA w korporacjach międzynarodowych i podniesienie wiedzy w zakresie lepszego funkcjonowania ERZ wobec założeń zawartych w przekształconej Dyrektywie o ERZ oraz w Dyrektywach zw. z informacją, konsultacją i partycypacją pracowników.
 

II newsletter TCA - październik 2017

I newsletter TCA - wrzesień 2017

Raport końcowy TCA - dr Jan Czarzasty

Final TCA Report - EN

Final TCA Report - IT

Final TCA Report - CR

Final TCA Report - RO

[VIDEO] ERZ jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych

Konferencja podsumowująca i promująca rezultaty projektu

Prezentacja TCA - dr Jan Czarzasty

Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu

Trzecie szkolenie dla kandydatów do ERZ w Kołobrzegu

II międzynarodowe szkolenie - Rumunia

Pełna informacja na temat projektu

Informacja o pierwszym międzynarodowym szkoleniu na bazie nowego modułu szkoleniowego wypracowanego w ramach projektu

"Solidarność": należy wzmocnić ponadnarodowy poziom negocjacji

Moduł szkoleniowy dla członków ERZ PL

 

 

                                                                             

 

Projekt VS/2015/0405
„Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 09 lutego 2018 12:05
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.