Menu

Priorytety

W czasie wojny na wschodnich granicach Polski i wskutek funkcjonowania agresywnych reżimów na wschodzie Europy (Białoruś i Rosja) uwaga związku zawodowego "Solidarność" jest zwrócona na wschód. Naszymi priorytetami jest pomoc demokratycznym organizacjom związkowych w tych krajach na tyle, na ile jest to możliwe w obecnej sytuacji.
 
Liderzy Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) są więzieni lub wygnani z kraju, a sama organizacja została zasadniczo rozbita. Dokładamy wszystkich starań, aby pomóc białoruskim związkowcom zarówno na miejscu, jak i poza granicami Białorusi. W przypadku Ukrainy, główny nacisk „Solidarność” kładzie na pomoc ukraińskim pracownikom w Polsce – zarówno bezpośrednią (zapewnienie miejsc do życia uchodźcom), jak i polityczną (reprezentowanie ukraińskich organizacji tam, gdzie są one nieobecne, udział w skoordynowanych akcjach sprzeciwu wobec szkodliwych zmian w ukraińskim prawie pracy).
 
Istotną częścią działalności „Solidarności” na forum międzynarodowym jest realne reprezentowanie pracowników przemysłu, w tym energetyki, przemysłu ciężkiego i wydobywczego, w zakresie europejskiej tzw. „zielonej polityki”. Niezmiennie od lat NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż nie wolno w pędzie ku redukcji emisji i zapobiegania szkodliwym zmianom klimatycznym zaniedbywać interesów i ochrony godnych miejsc pracy w przemyśle. 
 
Będziemy nadal domagać się zarówno brania pod uwagę ogromu poświęceń i kosztów jakie „zielona polityka” wymusza na społeczeństwie, jak i równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich źródeł energii np. w zakresie finansowania modernizacji, wzrostu ich efektywności i czystości i badań.
 
Choć bywa, że stanowiska i opinie płynące z naszego Związku są na arenie międzynarodowej kontestowane, jednak mamy silny mandat naszych członków do reprezentowania ich na międzynarodowych forach związkowych; zarówno tych kluczowych jak Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ), Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Związkowy Komitet Doradczy przy OECD (TUAC), jak też regionalnych jak np. Sieć Związków Zawodowych Państw Morza Bałtyckiego (BASTUN) czy w sieciach współpracy jak np. Grupa Wyszehradzka czy EZA. Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas” NSZZ „Solidarność” będzie prezentować stanowiska przyjęte przez członków związku oraz domagać się równego traktowania wszystkich afiliantów w organizacjach, których jest członkiem.
 
Wysokie znaczenie ma dla „Solidarności” bliska współpraca z organizacjami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w ramach relacji bilateralnych, jak też na szerszych forach współpracy. Jesteśmy przekonani, że dobra współpraca ze związkami zawodowych krajów naszego regionu może być kluczowym instrumentem tworzenia wspólnych stanowisk i realnego wpływania na kierunki polityki ponadnarodowej.
 
Biuro Zagraniczne KK
 
 
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.