Logo
Wydrukuj tę stronę

Nowe przetargi


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/DecentWork

(14.12.2020) Konkurs na druk raportu „Samorząd terytorialny a związki zawodowe - uwarunkowania, możliwości i perspektywy  prowadzenia dialogu społecznego” w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowanego ze środków Programu Dialog Społeczny - Godna Praca, Granty Norweskie 2014 – 2021, nr umowy 2019/101789.

Informacja o wyborze drukarni

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr.1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2020

(24.07.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla  co najmniej 15 uczestników dwóch 2,5 dniowych szkoleń w Warszawie w woj. mazowieckim; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OśPriorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Przedmiotem oferty jest: umożliwienie przeprowadzenia dwóch 2,5-dniowych szkoleń w możliwych terminach: 07-09.09 20 lub 05-07.10.20, 21-23.09.20 r. co oznacza, że dla w/w szkoleń  jest udostępniona sala szkoleniowa dla co najmniej 15 osób (22 godz. zegarowe/ 25 godz. dydaktycznych), są zapewnione: 4 przerwy kawowe, 3 obiady i 2 kolacje  oraz 2 noclegi dla co najmniej 15 osób, miejsce szkolenia w Warszawie w woj. mazowieckim. Ostateczne wskazanie dwóch terminów nastąpi najpóźniej z chwilą dokonania wyboru oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pokój 311 lub przesłać pocztą tradycyjną do 31.07.2020 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), lub elektroniczną (adres e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl) do dnia 31.07.2020 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty na wskazany adres mailowy).

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie na organizację szkolenia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/DecentWork

(03.04.2020) Konkurs na stanowisko zewnętrznego eksperta Dialogu Społecznego w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowanego ze środków Programu Dialog Społeczny - Godna Praca, Granty Norweskie 2014 – 2021, nr umowy 2019/101789.

Informacja o wyborze zewnętrznego eksperta

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020

(02.03.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty w zakresie zapewnienia 3 noclegów wraz ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Przedmiotem oferty jest: zapewnienie: 3 noclegów wraz ze śniadaniem dla 2 osób  w terminie: 15-18.03.20 r.;  w woj. zachodniopomorskim w Koszalinie .

Oferty należy składać na załączonym formularzu.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pokój 311 lub przesłać pocztą tradycyjną do 09.03.2020 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), lub elektroniczną (adres e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl) do dnia 09.03.2020 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty na wskazany adres mailowy). Wszelkie szczegóły zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z p.Elżbietą Wielg tel. 502 329 437, e.wielg@solidarnosc.org.pl

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020

(02.03.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty w zakresie usług restauracyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Przedmiotem oferty jest zapewnienie: 3 przerw kawowych, 3 obiadów  dla co najmniej 21 osób w terminie: 16-18.03.20 r.;  woj. zachodniopomorskim;  w Koszalinie ,siedziba Regionu Koszaliński Pobrzeże NSZZ ”Solidarność” ul. Zwycięstwa 7/9 .

Oferty należy składać na załączonym formularzu.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pokój 311 lub przesłać pocztą tradycyjną do 09.03.2020 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), lub elektroniczną (adres e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl) do dnia 09.03.2020 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty na wskazany adres mailowy). Wszelkie szczegóły zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z p.Elżbietą Wielg tel. 502 329 437, e.wielg@solidarnosc.org.pl

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie na usługę cateringową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuBADANIE RYNKU NR 1/2020

(18.02.2020) W związku z realizacją projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Proszę o  wycenę pakietów szkoleniowych (32 szt.)  dla uczestników szkoleń , które odbędą się w ramach realizowanego w projektu. Na pakiet szkoleniowy składa się:

 • Długopis (logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie)
 • Notes (z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie )
 • Teczka (z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie )
 • Pendrive ( 4 GB lub 6 GB, z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie )

  Lub :
 • Teczka z notesem (z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie) i długopisem (długopis z logami)
 • pendrive (4 GB lub 6 GB, z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie)

Tutaj link z logotypami

Proszę o podanie cen brutto samego pakietu oraz osobno ceny graweru.  Realizacja zamówienia do końca lutego br. Oferty proszę przesyłać do 21.02.2020 r.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020

(04.02.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla  uczestników czterech 2,5 dniowych szkoleń w  Warszawie w woj. mazowieckim; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OśPriorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w Warszawie

Zapytanie na organizację szkolenia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020

(20.01.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla 21 uczestników dwóch ,2,5 dniowych szkoleń w  gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w Rewalu

Zapytanie na organizację szkolenia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

(03.01.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla 21 uczestników dwóch,2,5 dniowych szkoleń w  gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim; realizowanym w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w Rewalu

Informacja o konieczności przeprowadzenia nowego zapytania dotyczącego wyboru hotelu w Rewalu

Zapytanie na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu


-----------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019


(18.12.2019)  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników jednego,2,5 dniowego szkolenia w  gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim; realizowanym w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2019

(16.12.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników jedenastu 2,5 dniowych szkoleń w Bydgoszczy; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w Bydgoszczy

Zapytanie na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

BADANIE RYNKU NR 4/2019

(13.12.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia 12 szkoleń, w tym co najmniej jedno w trybie stacjonarnym, we wskazanych poniżej terminach.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:
• realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
• materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
• będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe,
• kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
• prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
• przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
• przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy

Wymagania pożądane:
• uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy  szkoleń:
• styczeń: 20-22 oraz 23-25,
• luty: 3-5 oraz 6-8,
• marzec: 16-18 oraz 19-21,
• kwiecień: 20-22 oraz 23-25,
• maj: 25-27 oraz 28-30,
• czerwiec: 1-3 oraz 4-6.

Miejsce szkoleń wyjazdowych zostanie wskazane po dokonaniu wyboru oferty w drodze prowadzonego „zapytania ofertowego”.

Ofertę należy złożyć do 19.12.2019 drogą mailową do godz.23.59 na załączonym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Notatka na wyłonienie trenera

Oferta szkoleniowa dla trenerów

Formularz ofertowy I półrocze 2020

Program na szkolenia w I półroczu 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2019

(30.10.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi noclegowej (14 noclegów we wskazanych terminach) ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze wykonawcy 13.11.2019

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2019

(18.10.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi noclegowej (14 noclegów we wskazanych terminach) ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja z wyboru hotelu w Warszawie

Zapytanie ofertowe na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

BADANIE RYNKU NR 3/2019

(10.10.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" przeprowadza badanie rynku na wyłonienie wykładowcy do poprowadzenia dwóch trzyetapowych szkoleń specjalistycznych dla łącznie 30 osób.

KK NSZZ „Solidarność" poszukuje wykładowcy do:

 • Przygotowania programu trzyetapowego szkolenia wraz z materiałami dla uczestnika - w oparciu o załączoną Podstawę Programową;
 • Poprowadzenie dwóch trzyetapowych szkoleń;
 • Przygotowania pracy domowej (etap II);
 • Przygotowanie testów sprawdzających wiedzę (etap I oraz III).

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Kompetencje umożliwiające kształcenie dorosłych;
 • Przygotowywanie programów szkoleniowych lub zajęć akademickich, a także materiałów dydaktycznych z zakresu analizy i oceny skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych
 • Prowadzenie zajęć z zakresu Podstawy Programowej

Terminy i miejsca szkoleń:

Zgodnie z harmonogramem, realizacja szkoleń zaplanowana jest w okresie
styczeń - maj 2020 roku.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 23.10.2019 DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES e.wielg@solidarnosc.org.pl DO GODZ. 23.59 NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI (CV, OŚWIADCZENIA)

Informacja o wyborze wykładowcy 25.10.2019

FORMULARZ OFERTOWY Z WYBORU WYKŁADOWCÓW

Wzór Umowy cywilonprawnej z wykładowcą

PODSTAWA PROGRAMOWA

Klauzula do umowy

POWIERZENIE DANYCH DLA WYKLADOWCY

 

BADANIE RYNKU NR 2/2019

(20.08.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia ośmiu wyjazdowych szkoleń we wskazanych poniżej terminach.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:

 • realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
 • będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
Ø  wykształcenie wyższe,
Ø  kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø  prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
Ø  przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy,
Ø  przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy.

Wymagania pożądane:
Ø  uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy  szkoleń:
Ø  wrzesień: 24-26.09,
Ø  październik: 21-23.10; 24-26.10; 28-30.10,
Ø  listopad: 13-15.11; 19-21.11,
Ø  grudzień: 09-11.12; 12-14.12.

Miejsce szkoleń zostanie wskazane po dokonaniu wyboru oferty w drodze prowadzonego „zapytania ofertowego” (Zapytanie skierowano do Kazimierza Dolnego i Tarnowa).

Ofertę należy złożyć do 30.08.2019 drogą mailowąna na adres e.wielg@solidarnosc.org.pl  do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Notatka z Badania Rynku

Program na nowym szablonie na szkolenia III i IV kw 2019

Formularz ofertowy dla KK NSZZ "Solidarność"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019

(08.08.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników ośmiu 2,5 dniowych szkoleń w Kazimierzu Dolnym; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w KAZIMIERZU DOLNYM

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019

(08.08.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników osmiu 2,5 dniowych szkoleń w Tarnowie; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w TARNOWIE

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

(07.05.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi  noclegowej (3 noclegi) ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00) w terminie 20-23 maj 2019 r.

Informacja Katowice - nocleg

Zapytanie ofertowe na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019

(06.05.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00) w terminie 21-23 maj 2019 r.

Informacja Katowice - catering

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

BADANIE RYNKU NR 1/2019

(30.04.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia trzech szkoleń we wskazanych poniżej terminach i miejscu. KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że: 

 • realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
 • będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
Ø wykształcenie wyższe,
Ø kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
Ø przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
Ø przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy

Wymagania pożądane:
Ø uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń:
Katowice: 21-23.05.19 – szkolenie stacjonarne w siedzibie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
Karpacz:  17-19.06.19; 25-27.06.19 – szkolenia wyjazdowe

Ofertę należy złożyć do 13.05.2019 drogą mailową do godz. 23.59 na załączonym formularzu.

Elżbieta Wielg, kierownik Biura Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
tel.: 58 308 42 41, kom.: 502 329 437, e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

Notatka z Badania Rynku

Formularz ofertowy II kw. 2019

Program na nowym szablonie na szkolenia II kw. 2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

(17.04.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi  noclegowej (3 noclegi) ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00) w terminie 20-23 maj 2019 r.

Zawiadowmienie o unieważnieniu postępowania 06.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

(16.04.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00) w terminie 21-23 maj 2019 r.

Zawiadowmienie o unieważnieniu postępowania 06.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

(28.02.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników trzech 2,5 dniowych szkoleń w Karpaczu; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

(25.01.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników trzech 2,5 dniowych szkoleń w Karpaczu; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wynikach negocjacji 26.02.2019

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

BADANIE RYNKU NR 8/2018

(10.12.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie wykładowcy do poprowadzenia dwóch trzy etapowych szkoleń specjalistycznych dla łącznie 30 osób.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje wykładowcy  do:
• Przygotowania programu  trzy etapowego szkolenia wraz z materiałami dla uczestnika – w oparciu o załączoną Podstawę Programową;
• Poprowadzenia dwóch trzy etapowych szkoleń;
• Przygotowania pracy domowej (Etap II);
• Przygotowania testów sprawdzających wiedzę (etap I i III).

Wymagania konieczne:
Ø wykształcenie wyższe,
Ø kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø przygotowywanie programów szkoleniowych lub zajęć akademickich, a także materiałów dydaktycznych  z zakresu analizy i oceny skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych,
Ø prowadzenie zajęć z zakresu PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń: Zgodnie z harmonogramem realizacja szkoleń zaplanowana jest w okresie styczeń – maj 2019 rok. Natomiast miejsce i dokładne daty zostaną ustalone z wybranym wykładowcą.

Ofertę należy złożyć do 18.12.2018 drogą mailową na adres: e.wielg@solidarnosc.org.pl do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Informacja 19.12.2018

Formularz ofertowy

Podstawa programowa

Wybór wykładowcy

Powierzenie danych dla wykładowcy

Wzór umowy cywilnoprawnej

Klauzula do umowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018

(04.12.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia  usługi noclegowej (2 noclegi) wraz ze śniadaniem dla 2 osób w Warszawie w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00). Ofertę należy złożyć do 14.12.2018 drogą mailową na adres: m.dorawa@solidarnosc.org.pl do godz.23.59.

Informacja 19.12.2018

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotachBADANIE RYNKU NR 7/2018

(27.11.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku nawyłonienie wykładowcy do poprowadzenia dwóch trzyetapowych szkoleń specjalistycznych dla łącznie 30 osób.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje wykładowcy  do:
• Przygotowania programu trzyetapowego szkolenia wraz z materiałami dla uczestnika – w oparciu o załączoną Podstawę Programową;
• Poprowadzenia dwóch trzyetapowych szkoleń;
• Przygotowania pracy domowej (Etap II);
• Przygotowania testów sprawdzających wiedzę (etap I i III).

Wymagania konieczne:
Ø wykształcenie wyższe,
Ø kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø przygotowywanie programów szkoleniowych lub zajęć akademickich, a także materiałów dydaktycznych  z zakresu analizy i oceny skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych,
Ø prowadzenie zajęć z zakresu PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń:
Zgodnie z harmonogramem realizacja szkoleń zaplanowana jest w okresie styczeń – maj 2019 rok. Natomiast miejsce i dokładne daty zostaną ustalone z wybranym wykładowcą.

Ofertę należy złożyć do 07.12.2018 drogą mailową na adres: e.wielg@solidarnosc.org.pl do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Informacja

Formularz ofertowy

Powierzenie danych dla wykładowcy

Podstawa programowa

Umowa cywilnoprawna

Klauzula do umowy

 

BADANIE RYNKU NR 6/2018

(27.11.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia sześciu szkoleń we wskazanych poniżej terminach i miejscu. KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:
· realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
· materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
· będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
Ø wykształcenie wyższe,
Ø kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
Ø przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
Ø przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy

Wymagania pożądane:
Ø uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń:
Sandomierz: 14-16.01.19; 28-30.01.19; 4-6.02.19; 11-13.02.19; 4-6.03.19; 11-13.03.19– szkolenia wyjazdowe (hotel zostanie wskazany po przeprowadzeniu procedury jego wyłonienia).

Ofertę należy złożyć do 07.12.2018 drogą mailową na adres: m.dorawa@solidarnosc.org.pl do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Wyłonienie trenera

Formularz ofertowy

Klauzula do umowy

Materiał dla uczestnika na nowym szablonie

Powierzenie danych dla trenera

Program na nowym szablonie

Umowa cywilnoprawna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie ofertowe na wybór hotelu w Sandomierzu

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018

(11.09.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia  usługi noclegowej (3 noclegi) wraz ze śniadaniem dla 2 osób w Legnicy w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018

(30.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia  usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla 2 osób we Wrocławiu w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018

(30.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia  usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

(29.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie ofertowe dotyczace wyboru hotelu w Karpaczu

Formularz oferty NSZZ Solidarność

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań z NSZZ S

Klauzula społeczna NSZZ S

Oświadczenie o obrotach

 

BADANIE RYNKU NR 5/2018

(29.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia sześciu szkoleń we wskazanych poniżej terminach i miejscu.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:
•  realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
•  materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
•  będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
•  wykształcenie wyższe,
•  kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
•  prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
•  przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
•  przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
Wymagania pożądane:
•  uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń:
•  Wrocław: 19-21.09.18 – szkolenie stacjonarne (siedziba Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk),
•  Legnica: 24-26.09.18 – szkolenie stacjonarne (siedziba Regionu NSZZ „Solidarność Zagłębie Miedziowe),
•  Karpacz: 15-17.10.18; 5-7.11.18; 26-28.11.18; 3-5.12.18 – szkolenia wyjazdowe (hotel zostanie wskazany po przeprowadzeniu procedury jego wyłonienia).

Ofertę można złożyć do 07.09.2018 drogą mailową na adres: e.wielg@solidarnosc.org.pl do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Wyłonienie trenera

Formularz ofertowy

Materiał dla uczestnika na nowym szablonie

Program na nowym szablonie

Umowa na nowym szablonieZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018

(28.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze wykonawcy _ 06.09.2018

Zapytanie na usługę cateringową

Formularz oferty

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

BADANIE RYNKU NR 4/2018

(07.05.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenera/trenerki do poprowadzenia czterech szkoleń we wskazanych poniżej terminach i miejscu.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenera/trenerki do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:
•    realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
•    materiały szkoleniowe będą wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
•    będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności deklaracje uczestnictwa, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
 • prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy.

Wymagania pożądane:
uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy i miejsce szkoleń:
Ciechanów: 21-23.05.18; 28-30.05.18; 11-13.06.18; 14-16.06.18;

Ofertę można złożyć do 14.05.2018 r.  na załączonym formularzu.

Osoba do kontaktu:
Pani Elżbieta Wielg tel. 58 30842 41, kom. 502 329 437, e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

Formularz ofertowy w związku z badaniem rynku

Umowa dla trenera

Program szkolenia

Materiał dla uczestników szkolenia

 

BADANIE RYNKU NR 3/2018

(30.04.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty  dot. zakupu:

- 50 szt. arkuszy samoprzylepnych (Magic Chart) , wym. 60 x 80, kolor biały
- 50 szt. kompletu flamastrów (4 kolory)

jako pomocy dydaktycznych dla trenerów DS prowadzących szkolenia  w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert do 11 maja na adres mailowy:  m.dorawa@solidarnosc.org.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


BADANIE RYNKU NR 2/2018

(20.04.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zakupu 50 szt. arkuszy samoprzylepnych (Magic Chart) wraz z kompletem flamastrówjako pomocy dydaktycznych dla trenerów DS prowadzących szkolenia  w ramach projektupt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00). Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert.


BADANIE RYNKU NR 1/2018

(18.04.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie badanie rynku, dot. zakupu pakietów szkoleniowych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy”

Badanie rynku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

(13.04.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 formularz oferty

Zał. 2 wykaz usług tożsamych

Zał. 3 oświadczenie o braku powiązań

Zał. 4 klauzula społeczna

Zał. 5 oświadczenie o obrotach

Informacja o wyborze oferenta

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

(26.03.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Protokół z wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 formularz oferty

Zał. 2 wykaz usług tożsamych

Zał. 3 oświadczenie o braku powiązań

Zał. 4 klauzula społeczna

Zał. 5 oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

(16.02.2018) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zaprasza do złożenia oferty na dostawę narzędzia analitycznego wraz z przeszkoleniem osób dla Komisji Krajowej NSZZ "S". Celem jest stworzenie narzędzia analitycznego dla aktów prawnych (prawo pracy i prawo gospodarcze) z zakresu funkcjonowania związków zawodowych.

Zapytanie ofertowe

 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

(28.10.2016) Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146), Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gdańsku ogłasza otwarty nabór na partnera (partnerem może być: uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) lub instytut w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku „o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi Priorytetowej pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do ogłoszenia

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014

(26.09.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przeprowadza "Zapytanie Ofertowe" na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem i wynajęciem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń negocjacyjnych realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe

Wyniki zapytania ofertowego

Informacja o wizji lokalnej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014

(10.09.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przeprowadza „Zapytanie Ofertowe” na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla negocjatorów NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Nr Umowy: UDA-POKL.05.05.02-00-252/13.

Osoby zainteresowane zapytaniem prosimy o przesyłanie ofert.

Elżbieta Wielg, kierownik działu Programów Europejskich
Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
tel.: 58 308 42 41, kom.: 502 329 437
e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

Wyniki konkursu 26.09.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014

(28.03.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na przygotowanie programu szkoleniowego, materiałów dla uczestników oraz przeprowadzenie szkoleń warsztatowych z zakresu coachingu i zarządzania przez cele przeznaczonych dla trenerów i reprezentantów regionalnych NSZZ ”Solidarność”.

Oferty prosimy składać nie później niż do 04.04.2014r..
Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Rybczyńska
tel.: 058 3084318
e-mail: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej w prasie projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.
Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:
Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl
Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

 Wyniki przetargu


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej w telewizji i internecie projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.
Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:
Karol Nosal 58 3084378, k.nosal@solidarnosc.org.pl
Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

  Wyniki przetargu

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(10.02.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników i trenerów szkoleń z rokowań zbiorowych. Oferty prosimy składać nie później niż 15.02.2014r..

Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z Katarzyną Jażdżewską
tel.: 058 3084622
e-mail: k.jazdzewska@solidarnosc.org.pl


__________________________________________________


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2013

(16.12.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze OŚWIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10). W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty. Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

Informacja o unieważnieniu rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego nr 2/2013/Innowacyjny

„Zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej projektu nr UDA-POKL.02.01.02 -00-031/10 „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Z uwagi na nieodesłanie, pomimo ostatecznego wezwania, podpisanej umowy na ww. usługi w terminie zakreślonym do 24 lutego 2014 r. oraz wycofanie się partnera konsorcjum o czym zostaliśmy przez niego poinformowani drogą elektroniczną w dniu 27 lutego 2014 r. – działając w oparciu o paragraf 5 Zapytania ofertowego nr 2/2013/Innowacyjny w zw. z art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w odpowiednim odniesieniu do regulacji art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych unieważniamy w całości Zapytanie ofertowe nr 2/2013/Innowacyjny i jego rozstrzygnięcie.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2013

(18.10.2013) Zapytanie ofertowe na rozeznanie rynku na wykonanie „Studium Wykonalności” dla Związkowego Instytutu Analiz i Edukacji” w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWA NR 7/2013

(25.09.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze OŚWIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013

(20.09.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze POLITYKA RODZINNA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013

(20.09.2013) Zapytanie ofertowe na świdczenie usług eksperckich w zakresie założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze RYNEK PRACY w ramach projektu "Konstruktywny dialog III - wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ Solidarność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013

(12.07.2013) Zapytanie ofertowe na druk i dostarczenie poradnika „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” opracowanego przez ekspertów norweskich w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i Dialog Trójstronny, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, nr umowy 2012/104528

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013

(12.06.2013) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i Dialog Trójstronny, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, nr umowy 2012/104528

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013/Innowacyjny

(07.06.2013) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Agnieszka Mościcka 42 6314598, moscicka@imp.lodz.pl

 

 

                           LOG.jpg                    eu.jpg

                          kapilał_ludzki.jpg                   PARP_logo.jpg                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

(22.03.2013) Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi hotelowej wraz wyżywieniem i wynajęciem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń negocjacyjnych realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2012

PRZEPROWADZENIE BADAŃ I OPRACOWANIE RAPORTU 

(17.12.2012) Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie badań i opracowanie raportu nt. jakości rokowań zbiorowych w firmach prywatnych w Polsce (korporacje ponadnarodowe, przedsiębiorstwa z kapitałem polskim) w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i dialog Trójstronny, Norweskiego mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2012

(30.08.2012) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie obsługi hotelowej wraz z salą szkoleniową na potrzeby szkoleń dla mediatorów realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” 

W dniu 12.09.2012 roku odbyła się ocena ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012

SZKOLENIA DLA MEDIATORÓW 

 Informacja o wynikach konkursu ofert złożonych na konkurs związany z realizacją projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” nr POKL.05.05.02-00-154.pdf [216.00 kb] 

(24.08.2012) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla mediatorów NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność”. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2012

PRZEPROWADZENIE BADAŃ

(13.04.2012) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z 15 sektorów branżowych z wykorzystaniem narzędzia zatytułowanego „Skala Ryzyka Psychospołecznego” w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z pozostałymi dokumentami oraz wzorem oferty, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Maria Żytko 58 308 44 03, m.zytko@solidarnosc.org.pl

Informacja uzupełniająca do Zapytania Ofertowego 1/2012 (w związku z zapytaniem oferentów):

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku po przeanalizowaniu zawartości ankiet umożliwia 2 odmowy odpowiedzi. Obie dotyczą części C ankiety tj. pytań nr 31 i 38 dotyczących bycia obiektem molestowania seksualnego i mobbingu.  Wtedy ankieter na arkuszu zaznaczy: "Odmowa". W takim przypadku liczba błędów / braków danych w  wypełnianiu ankiet będzie uznana za zerową. Orientacyjna struktura próby ze względu na wielkość zatrudnienia (60% firm mikro i małych, 30% firm średnich, 10% firm dużych)

 

                   LOG.jpg        eu.jpg

     kapilał_ludzki.jpg    PARP_logo.jpg

 

 

NSZZ „Solidarność”, Komisja Krajowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na realizację prac w zakresie doradztwa dla zwiazków zawodowych w projekcie pt. „Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.