Menu

Nowe przetargi

ROZEZNANIE RYNKU

(12.10.2022) Rozeznanie rynku na realizację usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu strony internetowej NSZZ „Solidarność’ w ramach działania współfinansowanego ze środków grantu kaskadowego pt. „Trade Unions for a fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” (ETUC project 2021-11)

Rozeznanie rynku

Załącznik 1 

Załącznik 2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TUFR/2022

(14.04.2022) Zamówienie na realizację usługi polegającej na prowadzeniu profili społecznościowych NSZZ „Solidarność” wraz z przygotowaniem 4 videocastów w ramach działania współfinansowanego ze środków grantu kaskadowego pt. „Trade Unions for a fair Recovery: Strengthening the role of trade unions in mitigating the impact of the COVID-19 crisis” (ETUC project 2021-11).

Informacja o wynikach oceny ofert kanały spolecznościowe

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr. 1 - Formularz oferty

Załacznik nr. 2 - Media społecznościoweZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021/DecentWork

(10.12.2021) Oferta na przeprowadzenie audytu projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowanego z Norwegii poprzez Granty Norweskie 2014-2021, w ramach Programu Dialog Społeczny – Godna Praca, nr umowy 2019/101789 w zakresie działań, za które odpowiada w projekcie Lider Projektu tj. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) po stronie polskiej oraz ze Związkiem Pracowników Komunalnych i Powszechnych (Fagforbundet) i Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) po stronie norweskiej.

Informacja o wyborze audytu

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie o braku powiązań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/DecentWork

(14.12.2020) Konkurs na druk raportu „Samorząd terytorialny a związki zawodowe - uwarunkowania, możliwości i perspektywy  prowadzenia dialogu społecznego” w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowanego ze środków Programu Dialog Społeczny - Godna Praca, Granty Norweskie 2014 – 2021, nr umowy 2019/101789.

Informacja o wyborze drukarni

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr.1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2020

(24.07.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla  co najmniej 15 uczestników dwóch 2,5 dniowych szkoleń w Warszawie w woj. mazowieckim; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OśPriorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Przedmiotem oferty jest: umożliwienie przeprowadzenia dwóch 2,5-dniowych szkoleń w możliwych terminach: 07-09.09 20 lub 05-07.10.20, 21-23.09.20 r. co oznacza, że dla w/w szkoleń  jest udostępniona sala szkoleniowa dla co najmniej 15 osób (22 godz. zegarowe/ 25 godz. dydaktycznych), są zapewnione: 4 przerwy kawowe, 3 obiady i 2 kolacje  oraz 2 noclegi dla co najmniej 15 osób, miejsce szkolenia w Warszawie w woj. mazowieckim. Ostateczne wskazanie dwóch terminów nastąpi najpóźniej z chwilą dokonania wyboru oferty.

Oferty należy składać na załączonym formularzu. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pokój 311 lub przesłać pocztą tradycyjną do 31.07.2020 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), lub elektroniczną (adres e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl) do dnia 31.07.2020 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty na wskazany adres mailowy).

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie na organizację szkolenia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/DecentWork

(03.04.2020) Konkurs na stanowisko zewnętrznego eksperta Dialogu Społecznego w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowanego ze środków Programu Dialog Społeczny - Godna Praca, Granty Norweskie 2014 – 2021, nr umowy 2019/101789.

Informacja o wyborze zewnętrznego eksperta

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020

(02.03.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty w zakresie zapewnienia 3 noclegów wraz ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Przedmiotem oferty jest: zapewnienie: 3 noclegów wraz ze śniadaniem dla 2 osób  w terminie: 15-18.03.20 r.;  w woj. zachodniopomorskim w Koszalinie .

Oferty należy składać na załączonym formularzu.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pokój 311 lub przesłać pocztą tradycyjną do 09.03.2020 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), lub elektroniczną (adres e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl) do dnia 09.03.2020 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty na wskazany adres mailowy). Wszelkie szczegóły zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z p.Elżbietą Wielg tel. 502 329 437, e.wielg@solidarnosc.org.pl

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020

(02.03.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty w zakresie usług restauracyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Przedmiotem oferty jest zapewnienie: 3 przerw kawowych, 3 obiadów  dla co najmniej 21 osób w terminie: 16-18.03.20 r.;  woj. zachodniopomorskim;  w Koszalinie ,siedziba Regionu Koszaliński Pobrzeże NSZZ ”Solidarność” ul. Zwycięstwa 7/9 .

Oferty należy składać na załączonym formularzu.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pokój 311 lub przesłać pocztą tradycyjną do 09.03.2020 r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu), lub elektroniczną (adres e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl) do dnia 09.03.2020 r. do godz. 23.59 (wiążąca jest data wpływu Oferty na wskazany adres mailowy). Wszelkie szczegóły zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z p.Elżbietą Wielg tel. 502 329 437, e.wielg@solidarnosc.org.pl

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie na usługę cateringową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuBADANIE RYNKU NR 1/2020

(18.02.2020) W związku z realizacją projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Proszę o  wycenę pakietów szkoleniowych (32 szt.)  dla uczestników szkoleń , które odbędą się w ramach realizowanego w projektu. Na pakiet szkoleniowy składa się:

 • Długopis (logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie)
 • Notes (z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie )
 • Teczka (z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie )
 • Pendrive ( 4 GB lub 6 GB, z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie )

  Lub :
 • Teczka z notesem (z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie) i długopisem (długopis z logami)
 • pendrive (4 GB lub 6 GB, z logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój po prawej stronie, logo Unia Europejska  Europejski Fundusz Społeczny po lewej stronie)

Tutaj link z logotypami

Proszę o podanie cen brutto samego pakietu oraz osobno ceny graweru.  Realizacja zamówienia do końca lutego br. Oferty proszę przesyłać do 21.02.2020 r.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020

(04.02.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla  uczestników czterech 2,5 dniowych szkoleń w  Warszawie w woj. mazowieckim; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, OśPriorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w Warszawie

Zapytanie na organizację szkolenia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020

(20.01.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla 21 uczestników dwóch ,2,5 dniowych szkoleń w  gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w Rewalu

Zapytanie na organizację szkolenia

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

(03.01.2020) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla 21 uczestników dwóch,2,5 dniowych szkoleń w  gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim; realizowanym w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w Rewalu

Informacja o konieczności przeprowadzenia nowego zapytania dotyczącego wyboru hotelu w Rewalu

Zapytanie na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu


-----------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019


(18.12.2019)  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników jednego,2,5 dniowego szkolenia w  gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim; realizowanym w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2019

(16.12.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników jedenastu 2,5 dniowych szkoleń w Bydgoszczy; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w Bydgoszczy

Zapytanie na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

BADANIE RYNKU NR 4/2019

(13.12.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia 12 szkoleń, w tym co najmniej jedno w trybie stacjonarnym, we wskazanych poniżej terminach.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:
• realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
• materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
• będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe,
• kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
• prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
• przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
• przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy

Wymagania pożądane:
• uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy  szkoleń:
• styczeń: 20-22 oraz 23-25,
• luty: 3-5 oraz 6-8,
• marzec: 16-18 oraz 19-21,
• kwiecień: 20-22 oraz 23-25,
• maj: 25-27 oraz 28-30,
• czerwiec: 1-3 oraz 4-6.

Miejsce szkoleń wyjazdowych zostanie wskazane po dokonaniu wyboru oferty w drodze prowadzonego „zapytania ofertowego”.

Ofertę należy złożyć do 19.12.2019 drogą mailową do godz.23.59 na załączonym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Notatka na wyłonienie trenera

Oferta szkoleniowa dla trenerów

Formularz ofertowy I półrocze 2020

Program na szkolenia w I półroczu 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2019

(30.10.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi noclegowej (14 noclegów we wskazanych terminach) ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze wykonawcy 13.11.2019

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2019

(18.10.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi noclegowej (14 noclegów we wskazanych terminach) ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja z wyboru hotelu w Warszawie

Zapytanie ofertowe na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

BADANIE RYNKU NR 3/2019

(10.10.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" przeprowadza badanie rynku na wyłonienie wykładowcy do poprowadzenia dwóch trzyetapowych szkoleń specjalistycznych dla łącznie 30 osób.

KK NSZZ „Solidarność" poszukuje wykładowcy do:

 • Przygotowania programu trzyetapowego szkolenia wraz z materiałami dla uczestnika - w oparciu o załączoną Podstawę Programową;
 • Poprowadzenie dwóch trzyetapowych szkoleń;
 • Przygotowania pracy domowej (etap II);
 • Przygotowanie testów sprawdzających wiedzę (etap I oraz III).

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Kompetencje umożliwiające kształcenie dorosłych;
 • Przygotowywanie programów szkoleniowych lub zajęć akademickich, a także materiałów dydaktycznych z zakresu analizy i oceny skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych
 • Prowadzenie zajęć z zakresu Podstawy Programowej

Terminy i miejsca szkoleń:

Zgodnie z harmonogramem, realizacja szkoleń zaplanowana jest w okresie
styczeń - maj 2020 roku.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 23.10.2019 DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES e.wielg@solidarnosc.org.pl DO GODZ. 23.59 NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI (CV, OŚWIADCZENIA)

Informacja o wyborze wykładowcy 25.10.2019

FORMULARZ OFERTOWY Z WYBORU WYKŁADOWCÓW

Wzór Umowy cywilonprawnej z wykładowcą

PODSTAWA PROGRAMOWA

Klauzula do umowy

POWIERZENIE DANYCH DLA WYKLADOWCY

 

BADANIE RYNKU NR 2/2019

(20.08.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia ośmiu wyjazdowych szkoleń we wskazanych poniżej terminach.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:

 • realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
 • będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
Ø  wykształcenie wyższe,
Ø  kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø  prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
Ø  przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy,
Ø  przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy.

Wymagania pożądane:
Ø  uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy  szkoleń:
Ø  wrzesień: 24-26.09,
Ø  październik: 21-23.10; 24-26.10; 28-30.10,
Ø  listopad: 13-15.11; 19-21.11,
Ø  grudzień: 09-11.12; 12-14.12.

Miejsce szkoleń zostanie wskazane po dokonaniu wyboru oferty w drodze prowadzonego „zapytania ofertowego” (Zapytanie skierowano do Kazimierza Dolnego i Tarnowa).

Ofertę należy złożyć do 30.08.2019 drogą mailowąna na adres e.wielg@solidarnosc.org.pl  do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Notatka z Badania Rynku

Program na nowym szablonie na szkolenia III i IV kw 2019

Formularz ofertowy dla KK NSZZ "Solidarność"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019

(08.08.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników ośmiu 2,5 dniowych szkoleń w Kazimierzu Dolnym; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w KAZIMIERZU DOLNYM

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019

(08.08.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników osmiu 2,5 dniowych szkoleń w Tarnowie; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu w TARNOWIE

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

(07.05.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi  noclegowej (3 noclegi) ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00) w terminie 20-23 maj 2019 r.

Informacja Katowice - nocleg

Zapytanie ofertowe na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019

(06.05.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00) w terminie 21-23 maj 2019 r.

Informacja Katowice - catering

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

BADANIE RYNKU NR 1/2019

(30.04.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia trzech szkoleń we wskazanych poniżej terminach i miejscu. KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że: 

 • realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
 • będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
Ø wykształcenie wyższe,
Ø kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
Ø przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
Ø przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy

Wymagania pożądane:
Ø uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń:
Katowice: 21-23.05.19 – szkolenie stacjonarne w siedzibie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
Karpacz:  17-19.06.19; 25-27.06.19 – szkolenia wyjazdowe

Ofertę należy złożyć do 13.05.2019 drogą mailową do godz. 23.59 na załączonym formularzu.

Elżbieta Wielg, kierownik Biura Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
tel.: 58 308 42 41, kom.: 502 329 437, e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

Notatka z Badania Rynku

Formularz ofertowy II kw. 2019

Program na nowym szablonie na szkolenia II kw. 2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

(17.04.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi  noclegowej (3 noclegi) ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00) w terminie 20-23 maj 2019 r.

Zawiadowmienie o unieważnieniu postępowania 06.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę noclegową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

(16.04.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00) w terminie 21-23 maj 2019 r.

Zawiadowmienie o unieważnieniu postępowania 06.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniuZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

(28.02.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników trzech 2,5 dniowych szkoleń w Karpaczu; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

(25.01.2019) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników trzech 2,5 dniowych szkoleń w Karpaczu; realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wynikach negocjacji 26.02.2019

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

BADANIE RYNKU NR 8/2018

(10.12.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie wykładowcy do poprowadzenia dwóch trzy etapowych szkoleń specjalistycznych dla łącznie 30 osób.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje wykładowcy  do:
• Przygotowania programu  trzy etapowego szkolenia wraz z materiałami dla uczestnika – w oparciu o załączoną Podstawę Programową;
• Poprowadzenia dwóch trzy etapowych szkoleń;
• Przygotowania pracy domowej (Etap II);
• Przygotowania testów sprawdzających wiedzę (etap I i III).

Wymagania konieczne:
Ø wykształcenie wyższe,
Ø kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø przygotowywanie programów szkoleniowych lub zajęć akademickich, a także materiałów dydaktycznych  z zakresu analizy i oceny skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych,
Ø prowadzenie zajęć z zakresu PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń: Zgodnie z harmonogramem realizacja szkoleń zaplanowana jest w okresie styczeń – maj 2019 rok. Natomiast miejsce i dokładne daty zostaną ustalone z wybranym wykładowcą.

Ofertę należy złożyć do 18.12.2018 drogą mailową na adres: e.wielg@solidarnosc.org.pl do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Informacja 19.12.2018

Formularz ofertowy

Podstawa programowa

Wybór wykładowcy

Powierzenie danych dla wykładowcy

Wzór umowy cywilnoprawnej

Klauzula do umowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018

(04.12.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia  usługi noclegowej (2 noclegi) wraz ze śniadaniem dla 2 osób w Warszawie w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00). Ofertę należy złożyć do 14.12.2018 drogą mailową na adres: m.dorawa@solidarnosc.org.pl do godz.23.59.

Informacja 19.12.2018

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotachBADANIE RYNKU NR 7/2018

(27.11.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku nawyłonienie wykładowcy do poprowadzenia dwóch trzyetapowych szkoleń specjalistycznych dla łącznie 30 osób.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje wykładowcy  do:
• Przygotowania programu trzyetapowego szkolenia wraz z materiałami dla uczestnika – w oparciu o załączoną Podstawę Programową;
• Poprowadzenia dwóch trzyetapowych szkoleń;
• Przygotowania pracy domowej (Etap II);
• Przygotowania testów sprawdzających wiedzę (etap I i III).

Wymagania konieczne:
Ø wykształcenie wyższe,
Ø kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø przygotowywanie programów szkoleniowych lub zajęć akademickich, a także materiałów dydaktycznych  z zakresu analizy i oceny skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych,
Ø prowadzenie zajęć z zakresu PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń:
Zgodnie z harmonogramem realizacja szkoleń zaplanowana jest w okresie styczeń – maj 2019 rok. Natomiast miejsce i dokładne daty zostaną ustalone z wybranym wykładowcą.

Ofertę należy złożyć do 07.12.2018 drogą mailową na adres: e.wielg@solidarnosc.org.pl do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Informacja

Formularz ofertowy

Powierzenie danych dla wykładowcy

Podstawa programowa

Umowa cywilnoprawna

Klauzula do umowy

 

BADANIE RYNKU NR 6/2018

(27.11.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia sześciu szkoleń we wskazanych poniżej terminach i miejscu. KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:
· realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
· materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
· będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
Ø wykształcenie wyższe,
Ø kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
Ø prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
Ø przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
Ø przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy

Wymagania pożądane:
Ø uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń:
Sandomierz: 14-16.01.19; 28-30.01.19; 4-6.02.19; 11-13.02.19; 4-6.03.19; 11-13.03.19– szkolenia wyjazdowe (hotel zostanie wskazany po przeprowadzeniu procedury jego wyłonienia).

Ofertę należy złożyć do 07.12.2018 drogą mailową na adres: m.dorawa@solidarnosc.org.pl do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Wyłonienie trenera

Formularz ofertowy

Klauzula do umowy

Materiał dla uczestnika na nowym szablonie

Powierzenie danych dla trenera

Program na nowym szablonie

Umowa cywilnoprawna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie ofertowe na wybór hotelu w Sandomierzu

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018

(11.09.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia  usługi noclegowej (3 noclegi) wraz ze śniadaniem dla 2 osób w Legnicy w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze wykonawcy

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018

(30.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia  usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla 2 osób we Wrocławiu w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018

(30.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia  usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla 2 osób w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie na usługę noclegową

Formularz oferty

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

(29.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze hotelu

Zapytanie ofertowe dotyczace wyboru hotelu w Karpaczu

Formularz oferty NSZZ Solidarność

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań z NSZZ S

Klauzula społeczna NSZZ S

Oświadczenie o obrotach

 

BADANIE RYNKU NR 5/2018

(29.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenerów/trenerek do poprowadzenia sześciu szkoleń we wskazanych poniżej terminach i miejscu.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenerów/trenerek do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:
•  realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
•  materiały szkoleniowe będą uaktualnione i wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
•  będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:
•  wykształcenie wyższe,
•  kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
•  prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
•  przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
•  przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy
Wymagania pożądane:
•  uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy, miejsce i rodzaj szkoleń:
•  Wrocław: 19-21.09.18 – szkolenie stacjonarne (siedziba Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk),
•  Legnica: 24-26.09.18 – szkolenie stacjonarne (siedziba Regionu NSZZ „Solidarność Zagłębie Miedziowe),
•  Karpacz: 15-17.10.18; 5-7.11.18; 26-28.11.18; 3-5.12.18 – szkolenia wyjazdowe (hotel zostanie wskazany po przeprowadzeniu procedury jego wyłonienia).

Ofertę można złożyć do 07.09.2018 drogą mailową na adres: e.wielg@solidarnosc.org.pl do godz.23.59 na załączonym formularzu.

Wyłonienie trenera

Formularz ofertowy

Materiał dla uczestnika na nowym szablonie

Program na nowym szablonie

Umowa na nowym szablonieZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018

(28.08.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Informacja o wyborze wykonawcy _ 06.09.2018

Zapytanie na usługę cateringową

Formularz oferty

Wykaz usług tożsamych

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula społeczna

Oświadczenie o obrotach

 

BADANIE RYNKU NR 4/2018

(07.05.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność przeprowadza badanie rynku na wyłonienie trenera/trenerki do poprowadzenia czterech szkoleń we wskazanych poniżej terminach i miejscu.

KK NSZZ „Solidarność” poszukuje trenera/trenerki do poprowadzenia szkolenia na podstawie załączonego programu, co oznacza, że:
•    realizacja szkolenia będzie przebiegała zgodnie z jego zawartością pod względem merytorycznym i metodycznym,
•    materiały szkoleniowe będą wykorzystywane zgodnie z zapisami programowymi,
•    będzie prowadzona dokumentacja szkoleniowa, na którą składają się w szczególności deklaracje uczestnictwa, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, opis przebiegu zajęć, testy sprawdzające nabytą wiedzę, lista odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia, kopie certyfikatów.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • kwalifikacje umożliwiające kształcenie dorosłych,
 • prowadzenie szkoleń, konsultacji z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie programów szkoleniowych z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu prawa pracy.

Wymagania pożądane:
uczestnictwo w procesie konsultacji aktów prawnych

Terminy i miejsce szkoleń:
Ciechanów: 21-23.05.18; 28-30.05.18; 11-13.06.18; 14-16.06.18;

Ofertę można złożyć do 14.05.2018 r.  na załączonym formularzu.

Osoba do kontaktu:
Pani Elżbieta Wielg tel. 58 30842 41, kom. 502 329 437, e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

Formularz ofertowy w związku z badaniem rynku

Umowa dla trenera

Program szkolenia

Materiał dla uczestników szkolenia

 

BADANIE RYNKU NR 3/2018

(30.04.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty  dot. zakupu:

- 50 szt. arkuszy samoprzylepnych (Magic Chart) , wym. 60 x 80, kolor biały
- 50 szt. kompletu flamastrów (4 kolory)

jako pomocy dydaktycznych dla trenerów DS prowadzących szkolenia  w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert do 11 maja na adres mailowy:  m.dorawa@solidarnosc.org.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.


BADANIE RYNKU NR 2/2018

(20.04.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty dot. zakupu 50 szt. arkuszy samoprzylepnych (Magic Chart) wraz z kompletem flamastrówjako pomocy dydaktycznych dla trenerów DS prowadzących szkolenia  w ramach projektupt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00). Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert.


BADANIE RYNKU NR 1/2018

(18.04.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie badanie rynku, dot. zakupu pakietów szkoleniowych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy”

Badanie rynku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

(13.04.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 formularz oferty

Zał. 2 wykaz usług tożsamych

Zał. 3 oświadczenie o braku powiązań

Zał. 4 klauzula społeczna

Zał. 5 oświadczenie o obrotach

Informacja o wyborze oferenta

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

(26.03.2018) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych w zakresie prawa pracy oraz obejmujących rynek pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0025/16-00).

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Protokół z wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 formularz oferty

Zał. 2 wykaz usług tożsamych

Zał. 3 oświadczenie o braku powiązań

Zał. 4 klauzula społeczna

Zał. 5 oświadczenie o obrotach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

(16.02.2018) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zaprasza do złożenia oferty na dostawę narzędzia analitycznego wraz z przeszkoleniem osób dla Komisji Krajowej NSZZ "S". Celem jest stworzenie narzędzia analitycznego dla aktów prawnych (prawo pracy i prawo gospodarcze) z zakresu funkcjonowania związków zawodowych.

Zapytanie ofertowe

 

---------------------------------------------------------------------------------------
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

(28.10.2016) Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146), Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gdańsku ogłasza otwarty nabór na partnera (partnerem może być: uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) lub instytut w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku „o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371) w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi Priorytetowej pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do ogłoszenia

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014

(26.09.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przeprowadza "Zapytanie Ofertowe" na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem i wynajęciem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń negocjacyjnych realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe

Wyniki zapytania ofertowego

Informacja o wizji lokalnej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014

(10.09.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przeprowadza „Zapytanie Ofertowe” na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla negocjatorów NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.5 – Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Nr Umowy: UDA-POKL.05.05.02-00-252/13.

Osoby zainteresowane zapytaniem prosimy o przesyłanie ofert.

Elżbieta Wielg, kierownik działu Programów Europejskich
Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
tel.: 58 308 42 41, kom.: 502 329 437
e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

Wyniki konkursu 26.09.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014

(28.03.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na przygotowanie programu szkoleniowego, materiałów dla uczestników oraz przeprowadzenie szkoleń warsztatowych z zakresu coachingu i zarządzania przez cele przeznaczonych dla trenerów i reprezentantów regionalnych NSZZ ”Solidarność”.

Oferty prosimy składać nie później niż do 04.04.2014r..
Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Rybczyńska
tel.: 058 3084318
e-mail: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej w prasie projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.
Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:
Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl
Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

 Wyniki przetargu


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej w telewizji i internecie projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.
Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:
Karol Nosal 58 3084378, k.nosal@solidarnosc.org.pl
Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

  Wyniki przetargu

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(10.02.2014) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników i trenerów szkoleń z rokowań zbiorowych. Oferty prosimy składać nie później niż 15.02.2014r..

Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z Katarzyną Jażdżewską
tel.: 058 3084622
e-mail: k.jazdzewska@solidarnosc.org.pl


__________________________________________________


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2013

(16.12.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze OŚWIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013/Innowacyjny

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10). W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty. Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Maria Żytko 58 3084403, m.zytko@solidarnosc.org.pl

Informacja o unieważnieniu rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego nr 2/2013/Innowacyjny

„Zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnej projektu nr UDA-POKL.02.01.02 -00-031/10 „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Z uwagi na nieodesłanie, pomimo ostatecznego wezwania, podpisanej umowy na ww. usługi w terminie zakreślonym do 24 lutego 2014 r. oraz wycofanie się partnera konsorcjum o czym zostaliśmy przez niego poinformowani drogą elektroniczną w dniu 27 lutego 2014 r. – działając w oparciu o paragraf 5 Zapytania ofertowego nr 2/2013/Innowacyjny w zw. z art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w odpowiednim odniesieniu do regulacji art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych unieważniamy w całości Zapytanie ofertowe nr 2/2013/Innowacyjny i jego rozstrzygnięcie.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2013

(18.10.2013) Zapytanie ofertowe na rozeznanie rynku na wykonanie „Studium Wykonalności” dla Związkowego Instytutu Analiz i Edukacji” w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWA NR 7/2013

(25.09.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze OŚWIATA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013

(20.09.2013) Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie opiniowania założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze POLITYKA RODZINNA w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013

(20.09.2013) Zapytanie ofertowe na świdczenie usług eksperckich w zakresie założeń do Budżetu i ustaw okołobudżetowych Państwa w obszarze RYNEK PRACY w ramach projektu "Konstruktywny dialog III - wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ Solidarność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013

(12.07.2013) Zapytanie ofertowe na druk i dostarczenie poradnika „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” opracowanego przez ekspertów norweskich w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i Dialog Trójstronny, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, nr umowy 2012/104528

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013

(12.06.2013) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i Dialog Trójstronny, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, nr umowy 2012/104528

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013/Innowacyjny

(07.06.2013) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym ze wzorem formularza ofertowego, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.Wszystkie dokumenty dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie Zamawiającego: www.solidarnosc.org.pl w dziale: Przetargi.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Agnieszka Mościcka 42 6314598, moscicka@imp.lodz.pl

 

 

                           LOG.jpg                    eu.jpg

                          kapilał_ludzki.jpg                   PARP_logo.jpg                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

(22.03.2013) Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi hotelowej wraz wyżywieniem i wynajęciem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń negocjacyjnych realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2012

PRZEPROWADZENIE BADAŃ I OPRACOWANIE RAPORTU 

(17.12.2012) Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie badań i opracowanie raportu nt. jakości rokowań zbiorowych w firmach prywatnych w Polsce (korporacje ponadnarodowe, przedsiębiorstwa z kapitałem polskim) w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” współfinansowanego ze środków Funduszu Godna Praca i dialog Trójstronny, Norweskiego mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2012

(30.08.2012) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie obsługi hotelowej wraz z salą szkoleniową na potrzeby szkoleń dla mediatorów realizowanych przez NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” 

W dniu 12.09.2012 roku odbyła się ocena ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012

SZKOLENIA DLA MEDIATORÓW 

 Informacja o wynikach konkursu ofert złożonych na konkurs związany z realizacją projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” nr POKL.05.05.02-00-154.pdf [216.00 kb] 

(24.08.2012) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla mediatorów NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog II – mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność”. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2012

PRZEPROWADZENIE BADAŃ

(13.04.2012) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z 15 sektorów branżowych z wykorzystaniem narzędzia zatytułowanego „Skala Ryzyka Psychospołecznego” w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.02.01.02-00-031/10).

W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z pozostałymi dokumentami oraz wzorem oferty, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych są:

Karol Nosal 58 308 43 78, k.nosal@solidarnosc.org.pl

Maria Żytko 58 308 44 03, m.zytko@solidarnosc.org.pl

Informacja uzupełniająca do Zapytania Ofertowego 1/2012 (w związku z zapytaniem oferentów):

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowany przez Komisję Krajową z siedzibą w Gdańsku po przeanalizowaniu zawartości ankiet umożliwia 2 odmowy odpowiedzi. Obie dotyczą części C ankiety tj. pytań nr 31 i 38 dotyczących bycia obiektem molestowania seksualnego i mobbingu.  Wtedy ankieter na arkuszu zaznaczy: "Odmowa". W takim przypadku liczba błędów / braków danych w  wypełnianiu ankiet będzie uznana za zerową. Orientacyjna struktura próby ze względu na wielkość zatrudnienia (60% firm mikro i małych, 30% firm średnich, 10% firm dużych)

 

                   LOG.jpg        eu.jpg

     kapilał_ludzki.jpg    PARP_logo.jpg

 

 

NSZZ „Solidarność”, Komisja Krajowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na realizację prac w zakresie doradztwa dla zwiazków zawodowych w projekcie pt. „Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.