Menu

W Legnicy przeciwdziałają patologiom w miejscu pracy

W dniach 9 - 10 września 2014 r. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zorganizował szkolenie „Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy", którego celem było scharakteryzowanie patologii w miejscu pracy. Nacisk położono na mobbing, dyskryminację i wypalenie zawodowe. W dużej mierze zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy mogli zapoznać się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową , sposobami  przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Udział w szkoleniu wzięli związkowcy z: Faurecii Legnica Sp. z o. o. w Legnicy, oświaty legnickiej i jaworskiej, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie i PKP Cargo SA Dolnośląski Zakład Spółki Oddział Legnica. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

MK

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.