Menu

NIE - dla patologii w miejscu pracy

Po raz kolejny Dział Szkoleń Komisji Krajowej, we współpracy z Działem Szkoleń Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2014 r., przeprowadził warsztaty "Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy. W dużej mierze nacisk położono na mobbing, dyskryminację, stres i wypalenie zawodowe. Jak wynika z badań Polacy są najbardziej zestresowanym narodem w miejscu pracy. Dlatego wychodząc z propozycją radzenia sobie ze zjawiskami patologicznymi - postanowiono propagować ideę dobrych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy. Związkowcy coraz częściej dostrzegają skutki złego traktowania przez pracodawcę pracownika i dlatego zamierzają przeciwstawiać się takim procederom. Po przeprowadzonej dyskusji - uczestnicy warsztatów uznali za słuszne, aby na forum związkowym wypracować mechanizmy walki z patologiami w miejscu pracy. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele organizacji zakładowych w: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi i oświaty lubińskiej. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

MK

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.