Menu

Układy zbiorowe pracy

Pracownicy zorganizowani w związki zawodowe (NSZZ „Solidarność”) mają możliwość negocjowania i podpisywania z pracodawcami układów zbiorowych pracy. Układy zbiorowe dzielą się ze względu na zasięg ich oddziaływania na ponadzakładowe (p.u.z.p) i zakładowe (z.u.p).

Układy zbiorowe pracy to - nieobowiązkowe porozumienia, zawarte w formie pisemnej, pomiędzy pracodawcą a pracownikami określające szczegółowe warunki zatrudnienia. W układzie można zapisać korzystniejsze dla pracowników warunki pracy niż wynikające z obowiązującego prawa. Korzystniejsze postanowienia układu z dniem jego wejścia w życie zastępują wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Układ zbiorowy pracy zarówno zakładowy jak i ponadzakładowy zawiera się dla pracowników. Mogą nim być objęte osoby zatrudnione u pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowa o dzieło, praca zlecona. Układem mogą być też objęci pracownicy – emeryci i renciści.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.