Menu

Roczny przegląd naruszenia praw związkowych

Co roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ), największa organizacja związkowa na świecie, przygotowuje roczny przegląd łamania praw związkowych na świecie.

Od 2010 r. zmieniła się forma Przeglądu. Jego treść została ujednolicona dla wszystkich krajów i przygotowywana jest przez MKZZ w oparciu o materiały nadesłane przez związkowe organizacje członkowskie. Oprócz publikacji Przeglądu, informacje w nim zawarte przesyłane są do Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zwraca się do poszczególnych rządów z prośbą o komentarz do uwag zawartych w Przeglądzie. Uwagi rządu polskiego dostępne są w Biurze Zagranicznym KK.

Poniżej zamieszczamy polską wersje językową rozdziału Przeglądu dotyczącego łamania praw związkowych w Polsce. Cały Przegląd w języku angielskim dostępny jest na stronie MKZZ: http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=en

Monitorowaniem praw związkowych zajmuje się powołany przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” koordynator ds. obrony praw związkowych.  Obecnie wszystkie przypadki łamania praw związkowych należy zgłaszać do Biura Eksperckiego - Zespół Ekonomiczny KK NSZZ „S”.

Do głównych zadań koordynatorów regionalnych i branżowych należy zbieranie i wstępna weryfikacja informacji o przypadkach łamania praw związkowych, przekazywanie ich do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem krajowym. Poza tym możliwe są także inne formy działania, np. zamieszczanie informacji w mediach, organizowanie spotkań i konferencji, współpraca z innymi organizacjami. Rolą koordynatora krajowego zaś jest zbieranie danych nt. przypadków naruszeń praw związkowych, przetwarzanie ich w zależności od potrzeb struktur Związku, inicjowanie w uzasadnionych przypadkach akcji międzynarodowego poparcia i inne. Z koordynatorem współpracują pracownicy Komisji Krajowej.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.