Menu

Biuro Eksperckie, dialogu i polityki społecznej

Kierownik Biura: Katarzyna Zimmer-Drabczyk
tel. 502 273 386

Sekretariat:
tel. 58 308-42-87, fax. 58 308-43-31


W skład Biura Eksperckiego, dialogu i polityki społecznej wchodzą:
 

 • Zespół Ekonomiczny
 • Zespół Prawny
 • Zespół Polityki Społecznej
 • Zespół Monitoringu i Dialogu Społecznego
 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
 • Koordynator ds. Obrony Praw Związkowych
   

Przejdź do strony Biura Eksperckiego

 

EKSPERCI SPOZA BIURA EKSPERCKIEGO, DIALOGU I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Pełnomocnik ds. kobiet

Koordynuje działania Związku w zakresie praw kobiet i równości szans; reprezentuje Związek wobec organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką praw kobiet i równości szans; współpracuje z Krajową Sekcją Kobiet

Joanna Kruk

tel. kom. 691 021 102
 

Pełnomocnik ds. BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy  to grupa problemów, którymi NSZZ „Solidarność” zajmuje się na co dzień. Aby wspierać pracowników zorganizowanych w „S” w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w pracy Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska Pracy:

 • zbiera informacje dotyczące warunków pracy w zakładach,  działalności Społecznej Inspekcji Pracy,  naruszania przepisów prawa pracy, działań instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się tematyką warunków i prawa pracy;
 • przygotowuje materiały, projekty uchwał, stanowisk oraz opinie dotyczące projektów aktów prawnych z zakresu ochrony człowieka w środowisku pracy; 
 • wymienia informacje oraz doświadczenia z regionami (regionalnymi koordynatorami ds. ochrony człowieka w środowisku pracy), strukturami branżowymi (branżowymi koordynatorami ds. ochrony człowieka w środowisku pracy), społeczną inspekcją pracy;
 • współpracuje  z instytucjami nadzoru nad warunkami pracy, ministerstwami, instytutami naukowymi, związkami zawodowymi i organizacjami międzynarodowymi;
 • reprezentuje związek w komisjach, instytucjach i organizacjach  krajowych i międzynarodowych;
 • określa wytyczne dla działalności społecznej inspekcji pracy;
 • rozpatruje wnioski organizacji zakładowych, regionalnych i branżowych.


paulina barańska

p.baranska@solidarnosc.org.pl

 

Pełnomocnik ds. Ekologii

Do zadań Pełnomocnika ds. Ekologii należy przede wszystkim kształtowanie działań i polityki Związku w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska pracy oraz koordynowanie działań w tym zakresie prowadzonych przez regiony i krajowe struktury branżowe, dla poprawy stanu bezpieczeństwa w środowisku pracy i zahamowania degradacji środowiska naturalnego.

Robert Szewczyk

tel. 58 308 43 53

 

Pełnomocnik ds. Młodych

Współpracuje z odpowiednimi działami KK w kwestiach dotyczących sytuacji młodych ludzi na rynku pracy; reprezentuje KK wobec organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie dotyczącym osób młodych

Mateusz Szymański

tel. 58 308-43-38

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.