Menu

Stany Zjednoczone

AMERICAN FEDERATION OF LABOUR AND CONGRES OF INDUSTRIAL ORGANISATIONS (AFL-CIO) - Amerykańska Federacja Pracy i Kongres Organizacji Przemysłowych


Amerykańska struktura związkowa opiera się na organizacjach zakładowych (tzw. locals), które skupiają się w federacjach branżowych. Zwykle układy zbiorowe dotyczą kwestii płac, godzin pracy i innych warunków pracy wszystkich pracowników reprezentowanych przez negocjatora związkowego, tzw. agenta negocjacyjnego. Negocjatorzy ci są zatrudniani przez tzw. jednostki negocjacyjne związków funkcjonujące poza zakładem pracy.
Zdecydowana mniejszość pracowników sektora prywatnego w USA jest objętych zapisami układów zbiorowych, niemniej tam, gdzie układ zbiorowy istnieje jest on najważniejszym punktem odniesienia dla regulacji stosunków miedzy pracownikami a pracodawcą.
Większość układów zbiorowych zawiera mechanizmy rozstrzygania sporów zbiorowych. Ponownie, osobą występującą o przestrzeganie zapisów układu (czy to w kwestiach sporów zbiorowych czy indywidualnych) jest agent negocjacyjny, który jest tez stroną w procesie mediacji lub postępowaniach prawnych.

AFL-CIO Building
815 Sixteenth Street N.W.
Washington DC 20006
USA
Tel. (1) 202-6375000, fax (1) 202-6375058
www.aflcio.org

Największą i najbardziej liczącą się zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej amerykańską organizacją związkową jest AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organisations - Amerykańska Federacja Pracy i Kongres Organizacji Przemysłowych). Obecnie liczy ona sobie ponad 13 milionów członków, z czego ok. 10 milionów w sektorze prywatnym, co stanowi ok. 10% całej siły roboczej - od lat 60-tych widoczny jest trend spadkowy (w 1960r. ilość członków w sektorze prywatnym wynosiła niemal 17 milionów i stanowiła 37% wszystkich pracowników). AFL-CIO jest jedyną amerykańską organizacją członkowską MKWZZ, jest też członkiem TUAC (Związkowy Komitet Doradczy przy OECD), a przewodniczący AFL-CIO John J. Sweeney (od 1995r) jest obecnie również przewodniczącym TUAC.
Misją AFL-CIO jest "walka o socjalną i ekonomiczną sprawiedliwość w społeczeństwie poprzez danie ludziom prawa głosu w pracy, w rządzie, w zmieniającej się gospodarce światowej i w społecznościach lokalnych".
W skład AFL-CIO wchodzi 58 branżowych organizacji krajowych i międzynarodowych (niektóre amerykańskie ZZ obejmują swoim działaniem również Kanadę), funkcjonujących w 51 federacjach stanowych (w tym Puerto Rico). Politycznie AFL-CIO wspiera Partię Demokratyczną, w dwóch ostatnich wyborach prezydenckich popierała kandydatów PD do urzędu prezydenta (Al Gore w 2000, John Kerry w 2004). To poparcie kosztowało związek nie tylko mnóstwo pieniędzy wydanych na wsparcie kampanii wyborczych tych kandydatów, ale też doprowadziło do silnych wewnętrznych napięć w organizacji, które grożą ponownym jej rozpadem.
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.