Menu

Finlandia

CENTRALNA ORGANIZACJA FIŃSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (The Central Organisation of Finnish Trade Unions)

 

Finlandia ma jeden z najwyższych wskaźników uzwiązkowienia na świecie. Ponad 80% pracowników należy do związków zawodowych co odpowiada ponad 2 mln osób. Mamy do czynienia z 76 federacjami, które przynależą do trzech organizacji centralnych: SAK ( pracownicy produkcyjni), STTK (urzędnicy, pracownicy umysłowi) i AKAVA (akademicy). Również pracodawcy mają bardzo wysoki wskaźnik przynależności organizacyjnej. W Finlandii są cztery organizacje pracodawców. Trzy centralne organizacje związków zawodowych pozostają w bliskiej współpracy zarówno w kraju jak i na różnych forach międzynarodowych.

Adres: Hakaniemenranta 1
PL 157, 00531 Helsinki
Tel.: +358 9 77 211
Fax: +358 9 772 1447, sak@sak.fi
www.sak.fi

Przewodniczący: Lauri LYLY
Szef Działu Zagranicznego: Marjaana Valkonen,
Affiliacja Międzynarodowa: MKWZZ, EKZZ, NFS, TUAC

Jest największą spośród trzech centralnych organizacji związków zawodowych. Należy do niej 1,1 miliona członków. Powstała w 1907r. Tworzą ją 23 organizacje członkowskie reprezentujące pracowników przemysłu, transportu, usług sektora prywatnego i publicznego, pracowników administracji samorządowej i państwowej.
SAK negocjuje w imieniu swoich członków ramowe umowy z centralnymi organizacjami pracodawców. Poszczególne organizacje członkowskie negocjują w oparciu o zawarte umowy ramowe swoje ponadzakładowe układy zbiorowe.

Na stronie www.sak.fi znaleźć można kilka ciekawych informacji o SAK przedstawionych po polsku!

FIŃSKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH URZĘDNIKÓW - Suomen Toimihenkilökeskusjärjestö (The Finnish Confederation of Salaried Employees)

Adres: Pohjoisranta 4 A 21 3rd floor / P.O. Box 248
FIN - 00171 Helsinki
Tel.: +358 9 131 521
Fax: +358 9 652 367, firstname.lastname@sttk.fi
www.sttk.fi

Przewodniczący: Mikko MÄENPÄÄ
Affiliacja Międzynarodowa: MKWZZ, EKZZ, NFS, TUAC

STTK jest najwiekszą centralną organizacją pracowników umysłowych ( tzw. "białych kołnierzyków"). Tworzy ją 21 organizacji członkowskich zrzeszających 650 300 członków. Są to pracownicy służby zdrowia, usług, oraz sektorów - przemysłowego i publicznego zarówno szczebla administracji samorządowej jak i państwowej. W skład STTK wchodzą również związki zawodowe specyficznych branż ( np. oficerowie marynarki handlowej, inżynierowie budownictwa prywatnego, eksperci marketingu, pracownicy kościelni).
Organizacja ta powstała w 1946r. i była to początkowo wyłącznie organizacja centralna pracowników umysłowych przemysłu. Zmieniło się to jednak z początkiem lat dziewięćdziesiątych. STTK w obecnym kształcie istnieje od 1993r.Stało się tak z chwilą, kiedy czwarta centralna organizacja fińskich związków zawodowych TVK na skutek bankructwa zakończyła działalność, a jej członkowie w liczbie ok. 400.000 przeszli do STTK.

Liczba członków razem: 650 300

FIŃSKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH AKADEMIKÓW - Korkeasti Koulutettujen Työmarkkinakeskusjärjestö (The Confederation of Unions for Academic Professionals

Adres: Rautatielaisenkatu 6;
FIN - 00520 Helsinki
Tel.: +358 9 141 822
Fax: +358 9 142 595, arja.joivio@akava.fi
www.akava.fi

Przewodniczący: Risto PIEKKA
Affiliacja Międzynarodowa: MKWZZ, EKZZ, NFS, TUAC

AKAVA jest konfederacją zrzeszającą pracowników fińskich według kryterium wykształcenia. Jej członkowie to osoby z wyższym wykształceniem uniwersyteckim i politechnicznym, pracownicy naukowi, generalnie ujmując - akademicy. Organizację tworzą 32 organizacje członkowskie zrzeszając łącznie ok. 436 000 osób. Stopień uzwiązkowienia w AKAVA sięga 80%.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.