Menu

Organizacje międzynarodowe

Problemy pracowników już dawno przekroczyły granice państw. I chociaż żyjemy w różnych warunkach, na całym świecie pracownicy mają podobne problemy i cele: lepsze warunki pracy i życia, sprawiedliwe traktowanie, możliwość godzenia życia rodzinnego i pracy. 

W globalnej gospodarce, kiedy międzynarodowe koncerny mają swoje przedstawicielstwa na całym świecie, pracownicy muszą głośno mówić o swoich problemach i upominać się o swoje prawa bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego związki zawodowe powołują międzynarodowe organizacje, których zadaniem jest monitorowanie sytuacji pracowników i zjawisk na rynku pracy na całym świecie, obrona praw pracowników i reprezentowanie ich interesów wobec globalnych instytucji.

Największą międzynarodową organizacją związkową jest Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), która reprezentuje 170 milionów pracowników ze 157 krajów.

W Unii Europejskiej głosem pracowników jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC). EKZZ reprezentuje interesy pracowników zrzeszonych w 82 organizacjach związkowych z 36 krajów europejskich na forum różnych instytucji Unii Europejskiej.

NSZZ „Solidarność” od początku swojego istnienia jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowego ruchu związkowego. W 1986 roku NSZZ "Solidarność" został afiliowany do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ) i Światowej Konfederacji Pracy (ŚKP). W 1995 roku stał się członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), a od 1997 roku jest członkiem Związkowego Komitetu Doradczego TUAC przy OECD. Od 2006 r. „Solidarność” należy do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ), która powstała w wyniku połączenia MKWZZ i ŚKP.

Siła tych organizacji i ich wpływ na sytuację pracowników zależy jednak od zaangażowania samych pracowników. Im więcej pracowników odważy się upominać o swoje prawa i organizować się w związki zawodowe, tym bardziej ich głos będzie słyszalny, czy to na poziomie zakładu pracy, państwa czy forum międzynarodowym.

Praga.JPG

Manifestacja europejskich związków zawodoych w Pradze (maj 2009):
"Walcz z kryzysem - ludzie przede wszystkim"

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.