Menu

Konstytucja MOP

Międzynarodowa Organizacja Pracy jest trójstronną organizacją, w której zasiadają przedstawiciele pracowników, pracodawców i władz państwowych. Została założona w 1919 r., aby doprowadzić rządy, przedsiębiorców i związki zawodowe do wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie.
 
Liczba krajów członkowskich MOP wynosi aktualnie 183 (stan w dniu 15.05.2009 r.). W roku swego pięćdziesięciolecia w 1969 r., MOP została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla. Biuro Organizacji mieści się w Genewie w Szwajcarii.
 
W preambule do Konstytucji MOP czytamy, że pokój powszechny i trwały może być zbudowany jedynie na zasadach sprawiedliwości społecznej.
 
Jednym z podstawowych warunków sprawiedliwości społecznej są warunki pracy a szczególnie:
- wynagrodzenie zapewniające warunki przyzwoitego utrzymania,
- ochrona pracowników na wypadek chorób zawodowych, nieszczęśliwych wypadków, spowodowanych pracą,
- ochrona pracy dzieci, młodzieży i kobiet,
- ubezpieczenia na wypadek starości i niezdolności do pracy,
- ochrony interesów pracowników migrujących,
- uznania zasady "równej płacy za równą pracę",
- uznania zasady wolności zrzeszania się.
 
W roku 1944 w Filadelfii Międzynarodowa Konferencja Pracy przyjęła Deklarację, obecnie aneks do Konstytucji, która zawiera znacznie dalej idące stwierdzenie. Ogłasza ona, że wszyscy ludzie mają prawo "dążyć do postępu materialnego i rozwoju umysłowego w warunkach wolności i godności, bezpieczeństwa gospodarczego i z równymi szansami". A dalej mówi, że "ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi niebezpieczeństwo dla dobrobytu wszystkich".
 

Konstytucja MOP.pdf [486.00 kb] 

 
Więcej informacji w języku polskim o Międzynarodowej Organizacji Pracy znajdziesz na stronie: www.mop.pl
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.