Menu

Międzynarodowe Federacje Branżowe

Oświata

Branże międzynarodowe Branże europejskie

Education International - EI

Boulevard du Roi Albert II, 5
B - 1210 Bruxelles, Belgium
Tel. +32 2224 0611
Fax +32 2224 0606
E-mail: headoffice@ei-ie.org
www.ei-ie.org

Sekretarz generalny: Fred van Leeuwen

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność:

 • Sekcja Krajowa Nauki NSZZ "Solidarność"
 • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

European Trade Union Committee for Education - ETUCE/CSEE

Boulevard du Roi Albert II, 5
1210 Brussels, Belgium
Tel. +32 2224 06 91
Fax +32 2224 06 94
E-mail: secretariat@csee-etuce.org
www.etuce.homestead.com

Sekretarz generalny: Martin Romer

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność:

 • Sekcja Krajowa Nauki NSZZ "Solidarność"
 • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność

 

Przemysł chemiczny, energetyczny, górnicZY, METALOWY

(energetyka w tym gaz, ropa naftowa, chemia: farmaceutyka, przemysł kosmetyczny, lekka chemia; górnictwo, przemysł celulozowy i papierniczy, gumowy, produkcja szkła, wyrobów ceramicznych, cementu, hutnictwo żelaza i metali kolorowych, przemysł metalowy o obróbka, przemysł okrętowy, obronny, lotniczy, kosmiczny i motoryzacyjny)

Branże międzynarodowe Branże europejskie

IndustriALL Global Union  (po połączeniu ICEM, IMF, ITGLWF)


54 bis, route des Acacias, Case Postale 1516
1227 Geneva Switzerland

Tel: +41 22 308 5050
Email: info@industriall-union.org

http://www.industriall-union.org


Sekretarz Generalny: Valter Sanches
tel. +41 22 308 5060
vsanches@industriall-union.org
 

Afiliacje NSZZ “Solidarność”:

 • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ “Solidarność”
 • Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
 • Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”

IndustriAll European Trade Union ( po połączeniu, EMCEF, EMF, ETUF-TCL)

 International Trade Union House (ITUH)
  5 Boulevard du roi Albert II
  B-1210 Brussels
  Belgium

  Tel: +32 2226 0050
  Email: info@industriAll-europe.eu

http://www.industriall-europe.eu


Sekretarz Generalny: Luc Triangle

tel: +32 2226 0051
Email: luc.triangle@industriall-europe.eu

Afiliacje NSZZ "Solidarność:

 • Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”

 

 

Sektor publiczny

(służba zdrowia, służby publiczne zapewniające dostawy wody, elektryczności, gazu, energii cieplnej, odprowadzanie ścieków, straż pożarna, pracownicy administracji rządowej i samorządowej)

Branże międzynarodowe Branże europejskie

Public Service International - PSI

BP 9, F-01211 Ferney-Voltaire Cedex,
France
Tel. +33 4 5040 6464
Fax +33 4 5040 7320
E-mail: psi@world-psi.org

www.world-psi.org

Sekretarz generalny: Rosa Pavanelli

European Federation of Public Service Unions - EPSU

45 rue Royale, Box 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 2250 1080
Fax +32 2250 1099
E-mail: epsu@epsu.org

www.epsu.org

Sekretarz generalny: Jan Willem Goudriaan

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność:

 • Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność"

 

Transport

(transport morski: marynarze i rybacy, lądowy: miejski, drogowy i powietrzny: lotnictwo cywilne, koleje, porty: dokerzy, centra logistyki, turystyka, nawigacja śródlądowa)

Branże międzynarodowe Branże europejskie

International Transport Workers' Federation - ITF

ITF House, 49-60 Borough Road, London,
SE1 1DR Great Britain
Tel. +44 20 7403 2733
Fax +44 20 7357 7871
Email: mail@itf.org.uk
www.itf.org.uk

Sekretarz generalny: Stephen Cotton

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność:

 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
 • Sekcja Krajowa Portów Morskich NSZZ "Solidarność"
 • Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność"
 • Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

European Transport Workers' Federation - ETF

Rue du Midi 165
B-1000 Bruxelles, Belgium
Tel. +32 2285 4660
Fax +32 2280 0817
E-mail:etf@etf-europe.org
www.itfglobal.org

Sekretarz generalny: Eduardo Chagas

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność:

 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
 • Sekcja Krajowa Portów Morskich NSZZ "Solidarność"
 • Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"
 • Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność"
 • Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

 

Przemysł budowlany i drzewny

Branże międzynarodowe Branże europejskie

Building and Wood Workers International - BWI

54 route des Acacias
CH-1227 Carouge GE, Switzerland
Tel. +41 22 827 3777
Fax: +41 22 827 3770
Email: info@bwint.org
www.bwint.org

Sekretarz generalny: Ambet Yuson

 

European Federation of Building and Woodworkers - EFBWW/FETBB

Rue Royale 45
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 2227 1040
Fax +32 2219 8228
E-mail: info@efbh.be
www.efbww.org

Sekretarz generalny: Sam Hägglund

Afiliacje NSZZ "Solidarność:

 • Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność"

 

Przemysł spożywczy

(przemysł spożywczy i przetwórczy, rolnictwo i dziedziny spokrewionione, hotelarstwo, turystyka, catering, restauracje)

Branże międzynarodowe Branże europejskie

International Union of Food Agric. Hotel Rest.Cater.Tobac.& Allied Work. Assoc. - IUF

Rampe du Pont-Rouge 8
CH -1213 Petit-Lancy Geneve, Switzerland
Tel.: +41 22 793 2233
Fax: +41 22 793 2238
E-mail iuf@iuf.org
www.iuf.org

Sekretarz generalny: Ron Oswald

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność":

 • Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

Europen Federation of Food Agriculture and Turism Trade Unions - EFFAT

Rue du Fossé-aux-Loups, 38 box 3
B-1000 Brussels
tel. +32 2 218 77 30
Fax +32 2 218 30 18
effat@effat.org
http://www.effat.org

Sekretarz generalny: Harald Wiedenhofer

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność":

 • Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

 

Usługi - banki, handel, ochrona, wolne zawody

(bankowość i finanse, ubezpieczenia społeczne, handel, poczta i logistyka, telekomunikacja, media i rozrywka, kasyna i gry losowe, teleinformatyka, agencje pracy tymczasowej, ochrona i sprzątanie obiektów, kluby fitness, salony kosmetyczne i fryzjerskie, turystyka)

Branże międzynarodowe Branże europejskie

Union Network International - UNI

Avenue Reverdil 8-10
CH - 1260 Nyon, Switzerland
Tel.: +41 22365 2100
Fax: +41 22365 2121
E-mail contact@union-network.org
www.union-network.org

Sekretarz generalny: Philip Jennings

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność":

 • Sekcja Krajowa Bankowców NSZZ "Solidarność"
 • Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Łączności NSZZ "Solidarności"

UNI-EUROPA Union Network International

Rue de l'Hôpital, 31
B - 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2234 5656
Fax: +32 2235 0870
E-mail: uni-europa@union-network.org
www.uni-europa.org

Sekretarz generalny: Oliver Roethig

 

Afiliacje NSZZ "Solidarność":

 • Sekcja Krajowa Bankowców NSZZ "Solidarność"
 • Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Łączności NSZZ "Solidarność"

 

European Confederation of Police - EUROCOP - Europejska Konfederacja Policjantów

617, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Tel. +352 434 961 1
Fax +352 434 961 33
E-mail:contact@eurocop-police.org
Prezydent: Heinz KieferPod auspicjami EKZZ działają również:

EUROCADRES

Bd du roi Albert II, n°5
B - 1210 Brussels, Belgium
Tel. +32 2224 0730
Fax +32 2224 0733
E-mail: sat@eurocadres.org
www. eurocadres.org
Prezydent: Carlo Parietti

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":

 • Zespół Koordynacyjny Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych NSZZ "Solidarność" (Marian Krzaklewski)

 

EFREP/FERPA

Boulevard du Roi Albert II n°5
B-1210 Brussels, Belgium
Tel. +32 2224 0442
Fax +32 2224 0567
E-mail: jmontiel@etuc.org
ferpa.etuc.org
Sekretarz generalny: Carka Cantone

Afiliacje NSZZ "Solidarność":

 • Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność"

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.