Menu

Stanowisko Prezydium KK nr 111/02

Przypominając tworzenie niezależnych związków zawodowych w Chinach wiosną 1989 r. oraz żądania i aspiracje Federacji Autonomicznych Pracowników (AWF) w jej wysiłkach na rzecz rozwoju zbiorowych praw i interesów pracowników jako części ruchu demokratycznego,

  • potępiając krwawe represje ze strony rządu chińskiego, które miały miejsce w dniu 4 czerwca 1989 r., aresztowania, przetrzymywania i skazywanie niezależnych związkowców i działaczy, które nie ustają od tamtej pory,
  • żądając natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich uwięzionych w Chinach związkowców i działaczy, likwidacji ich kryminalnych kartotek i przywrócenia praw obywatelskich tym, których już uwolniono, tak aby ich działalność na rzecz organizowania niezależnych związków zawodowych i walka o prawa pracownicze nigdy więcej nie były traktowane jako działania przestępcze przeciwko społeczeństwu lub państwu,
  • wzywając rząd ChRL do uznania wolności do zrzeszania się jako fundamentalnego prawa ludzi pracy i pozwolenia wszystkim pracownikom w Chinach do swobodnego tworzenia związków zawodowych według ich uznania,
  • postanawiając uczestniczyć w kampaniach na poziomie krajowym i między- narodowym popierających międzynarodową solidarność na rzecz organizowania niezależnych związków zawodowych w Chinach poprzez uświadamianie członków naszego związku i zapewniając, że sprawy te i żądania będą odzwierciedlone w polityce związków zawodowych na poziomie krajowym i międzynarodowym,

zapewniamy, iż wysiłki, aspiracje i poświęcenie pracowników w Chinach w 1989 r. i obecnie nie będą zapomniane i oświadczamy: Robotnicy pamiętają!

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.