Menu

Stanowisko Prezydium KK nr 54/99 ws. kryzysu w Jugosławii

Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tragedią, która dotknęła narody Jugosławii. Czystki etniczne, morderstwa popełniane przez regularną armię i uzbrojone bojówki w Kosowie muszą być natychmiast powstrzymane, a sprawcy tych zbrodni i ich inicjatorzy ujęci i osądzeni przez trybunał międzynarodowy.

Z ogromnym smutkiem dowiadujemy się, że te zbrodnicze działania dotknęły również naszych kolegów związkowych. Zamordowany został wraz z członkami rodziny Agim Hajrizi, przewodniczący Zgromadzenia BSPK (Związków Zawodowych Kosowa), a przewodniczący tej organizacji, Hajrullah Gorani, został aresztowany i przetrzymywany jest w niewiadomym miejscu.

Wzywamy rząd Jugosławii w Belgradzie do natychmiastowego zaprzestania zbrodniczych działań, umożliwienia uchodźcom powrotu do ich domów i podjęcia rozmów, które pozwolą na przerwanie wojskowej interwencji i znalezienie pokojowego rozwiązania możliwego do przyjęcia przez wszystkie strony konfliktu w Kosowie i całej Jugosławii.

Popieramy osoby i organizacje, które dążą do osiągnięcia rozwiązania pokojowego i wyrażamy współczucie wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku konfliktu w Kosowie i wojskowej interwencji w Jugosławii.

Wyrażamy przekonanie, że jedynym trwałym rozwiązaniem, które powstrzyma tragedię Jugosławii jest przywrócenie demokracji, rządów prawa, poszanowania praw człowieka, praw pracowniczych i związkowych.

Będziemy popierać wysiłki podejmowane w tym kierunku przez naszych przyjaciół ze wszystkich związków zawodowych w Jugosławii.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.