Menu

Oświadczenie Prezydium KK nr 71/2000

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" popiera Konfederację Związków Zawo-dowych Republiki Słowackiej (KOZ SR) w sprawie utworzenia Uniwersytetu Związkowego w Bratysławie. Uniwersytet ten stanowiłby bazę kształcenia na poziomie wyższych studiów dla słowackich działaczy związkowych z perspektywą rozszerzenia w przyszłości na inne kraje Eu-ropy Środkowej i Wschodniej.

W krajach, które są w trakcie transformacji ekonomicznej i które stoją u progu wejścia do Unii Europejskiej dialog społeczny odgrywa rolę szczególnie ważną. Im lepiej partnerzy społecz-ni, w tym związki zawodowe, są do tego dialogu przygotowani, im lepiej wykształcone są kadry związkowe, tym większa szansa sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją kraje Europy Środ-kowej i Wschodniej i zapewnienia stabilnego rozwoju tego regionu. Powstania Akademii Konfe-deracji Związków Zawodowych Republiki Słowackiej może stanowić istotny krok w tym kierunku.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.