Menu

Stanowisko Prezydium KK nr 12/02 ws. łamania praw związkowych w Korei Płd.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża głębokie zaniepokojenie postępowaniem rządu Korei Południowej, który systematycznie łamie podstawowe prawa pracownicze.

Przetrzymywanie i więzienie za działania przeciwko neoliberalnym ograniczeniom 50 działaczy związkowych, w tym Dan Byung-ho, przewodniczącego Koreańskiej Konfederacji Związków Zawodowych (KCTU) i Mun Sung-hyuna, przewodniczącego Koreańskiej Federacji Metalowców (KMWF), jest częścią nieustającej polityki przeciwko tym wszystkim, którzy usiłują polepszyć standardy pracy i promować prawa pracownicze.

Więzienie działaczy jest jawnym naruszeniem swobód obywatelskich, w tym prawa do organizowania się i wypowiedzi, zagwarantowanych nie tylko w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, którego sygnatariuszem jest Korea Płd., ale również zapisanych w konstytucji Korei.

Jest oburzające, że w czasie prezydentury Kim Dae-junga aresztowano ok. 650 działaczy, w tym ponad 200 tylko w 2001 roku. Dane te podważają reputację Prezydenta Korei jako obrońcy praw człowieka, który został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla i zobowiązał się do przestrzegania praw człowieka i zrewidowania prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego.

W trudnej sytuacji ekonomicznej kraju rząd powinien dążyć do dialogu i współpracy ze związkami zawodowymi, a nie uciekać się do policyjnych represji i zastraszania.

NSZZ "Solidarność" dołącza się do głosu tych wszystkich w Korei i na świecie, którzy żądają respektowania międzynarodowych standardów pracy zawartych w Konwencjach MOP, które rząd Korei zobowiązał się przestrzegać.

Domagamy się ponownie od rządu Korei natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia działaczy związkowych i zaprzestania wszelkich represji, mając nadzieję, że rząd Korei stanie się sygnatariuszem Konwencji MOP, szczególnie zaś tych które chronią prawa pracownicze do organizowania się.

Stanowisko NSZZ "Solidarność" jest wyrazem solidarności z koreańskimi związkami zawodowymi, które dzień 22 stycznia 2002 r. ogłosiły Międzynarodowym Dniem Akcji wzywającej do uwolnienia więzionych przywódców związkowych w Korei Płd.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.