Menu

Afiliacje

Coraz częściej problemy pracowników wykraczają poza granice państw, a decyzje w naszych sprawach zapadają poza granicami Polski. Często sytuacja pracowników zależy od decyzji polityków w Brukseli, czy szefa międzynarodowego koncernu w Nowym Jorku. Warto mieć na nich wpływ, a przynajmniej wiedzieć co zamierzają.

Pracownicy organizują się w związki zawodowe na poziomie krajowym. Ponieważ wiele problemów pracowników wykracza poza granice państw, związki zawodowe tworzą międzynarodowe organizacje i współpracują ze sobą. Dzięki temu, na przykład pracownicy w Polsce mogą otrzymać pomoc swoich kolegów z innych krajów.

NSZZ „Solidarność” od lat współpracuje ze związkami na całym świecie. Jesteśmy członkami (afiliantami) międzynarodowych organizacji związkowych, które reprezentują miliony pracowników z całego świata. Największe z nich to Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych i Europejska Konferederacja Związków Zawodowych.

Afiliacja – to nawiązanie względnie trwałej współpracy pomiędzy zbiorowymi podmiotami, w tym wypadku związkami zawodowymi. Współpraca obejmuje realizację celów o podobnym bądź identycznym charakterze, przy zachowaniu samodzielności i niezależności organizacyjno-programowej. Afiliowane organizacje zobowiązują się do prowadzenia wspólnych działań w postaci konsultowania ważnych kwestii publicznych, forsowania określonych projektów aktów prawnych, itp.

Lubljana.JPG

Wspólna manifestacja europejskich związków zawodowych afiliowanych w EKZZ, Lubljana, maj 2009

 

W 1986 roku NSZZ "Solidarność" został afiliowany do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ) i Światowej Konfederacji Pracy (ŚKP). W 1995 roku stał się członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), a od 1997 roku członkiem Związkowego Komitetu Doradczego TUAC przy OECD. Od 2006 r. jest członkiem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ), która powstała w wyniku połączenia MKWZZ i ŚKP.

Niektóre struktury branżowe związku są członkami międzynarodowych federacji branżowych - Global Union Federations (GUF) i europejskich federacji związkowych - European Trade Union Federations (ETUF):

Nazwa struktury Struktura NSZZ "Solidarność"
EFBWW
 • Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność"
IndustriAll
 • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarność"
IndustriAll
Europe
 • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarność"
 UNI
 • Krajowa Sekcja Bankowców NSZZ "Solidarność";
 • Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Łączności NSZZ "Solidarność"
 UNI-EUROPA
 • Krajowa Sekcja Bankowców NSZZ "Solidarność";
 • Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność"
 • Sekretariat Łączności NSZZ "Solidarność"
EI
 • Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność";
 • Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność"
ETUCE
 • Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność";
 • Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność"
IUF
 • Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"
EFFAT
 • Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność";
 • Sekretariat Rolnictwa NSZZ "Solidarność"
ITF
 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność";
 • Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ "Solidarność";
 • Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność"
ETF
 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność";
 • Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ "Solidarność"
 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"
 • Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność"
  Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej NSZZ "Solidarność"
EPSU
 • Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność"
FERPA
 • Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność"
EUROCADRES
 • przedstawiciel Zespołu Koordynacyjnego Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych NSZZ "Solidarność"

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.