Menu

Dział Organizacyjno-Prawny

 

Dział Organizacyjno-Prawny
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 
kierownik –  Michał Kozicki
 
Radca Prawny
Zespół Organizacji i Zarządzania
Zespół Kancelarii Głównej i Sekretariatów
 
 
RADCA PRAWNY
 
Reprezentuje i występuje w imieniu oraz na rzecz Komisji Krajowej przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, organami ochrony prawa, osobami prawnymi i fizycznymi oraz wobec podmiotów nieposiadających przymiotu osobowości prawnej w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
 
tel.: 58 308 44 31, 58 308 43 13, 58 308 42 33
Michał Kozicki, radca prawny, e-mail: m.kozicki@solidarnosc.org.pl
tel.: 58 308 43 87
Agnieszka Iwaniuk, adwokat, e-mail: a.iwaniuk@solidarnosc.org.pl
 
 
 
ZESPÓŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 
Zespół Organizacji i Zarządzania – komórka organizacyjna Działu Organizacyjno-Prawnego Komisji Krajowej należącego do pionu kompetencyjnego Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej.   
 
Do zadań Zespołu Organizacji i Zarządzania należy przede wszystkim:
 
nadzorowanie spraw sądowych z udziałem Komisji Krajowej,
realizacja czynności związanych z postępowaniami rejestrowymi,
nadzorowanie i wdrażanie środków organizacyjnych oraz technicznych, jak i fizycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
przechowywanie dokumentów i rejestrów związanych z działalnością prawną i organizacyjną Komisji Krajowej,
obsługa prawno-organizacyjna nadzoru właścicielskiego nad podmiotami, w których Związek jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
uczestniczenie w kształtowaniu procedur z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
monitorowanie spraw prowadzonych w imieniu Komisji Krajowej oraz podmiotów zależnych przez kancelarie świadczące obsługę prawną,
przygotowanie, organizacja oraz koordynacja zgromadzeń publicznych.
 
ZESPÓŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 
tel.: 58 308 43 66, 58 308 42 48
e-mail: dop@solidarnosc.org.pl
 
Jarosław Wasilka, email: j.wasilka@solidarnosc.org.pl
 
ZESPÓŁ KANCELARII GŁÓWNEJ I SEKRETARIATÓW
 
Zespół Kancelarii Głównej i Sekretariatów - komórka organizacyjna Działu Organizacyjno-Prawnego Komisji Krajowej należącego do pionu kompetencyjnego Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej.   
 
Do zadań Zespołu Kancelarii Głównej i Sekretariatów należy w szczególności:
 
obsługa sekretariatów Przewodniczącego Komisji Krajowej i jego Zastępców,
przyjmowanie, rejestrowanie i dekretowanie korespondencji,
wysyłka korespondencji i przesyłek kurierskich.
 
ZESPÓŁ KANCELARII GŁÓWNEJ I SEKRETARIATÓW
 
e-mail: kancelaria@solidarnosc.org.pl
 
Beata Kalwasińska, tel.: 58 308 44 31
Katarzyna Potrykus, tel. 58 308 43 13
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.