Menu

Dział Branżowo-Konsultacyjny

Dział Branżowo-Konsultacyjny Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" jest częścią pionu kompetycyjnego zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ds. struktur branżowych.

Do zadań Działu należy m.in.:

  • pomoc ekspercka: prawna i ekonomiczna zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez krajowe sekretariaty branżowe, krajowej sekcje i sekcje problemowe oraz struktury ponadregionalne i inne;
  • pomoc techniczna i administracyjna dla struktur branżowych według potrzeb i możliwości;
  • prowadzenie rejestru, monitorowanie i promocja ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
  • pomoc w kontaktach międzynarodowych wynikających, np. z afiliacji, członkostwa w europejskich radach zakładowych,
  • pomoc w zakresie tzw. dialogu sektorowego,
  • identyfikacja i rejestracja problemów gospodarczych w branżach oraz poszukiwanie sposobów ich rozwiązania

Dział Branżowo-Konsultacyjny

tel. 58 308 42 58, fax 58 308 43 43

e-mail: branze@solidarnosc.org.pl

Kierownik: Sławomir Adamczyk
tel. 58 308 44 58

Przemysław Pytel
tel. 58 308 43 58

Aneta Chełminiak
tel. 58 308 43 84

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.