Menu

Decyzja Prezydium KK nr 9/14 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jedno

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. warunków  wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

1.      W tabeli II stanowiącej załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia przy Lp. 21 należy doprecyzować staż pracy asystenta zawodowego EURES poprzez wskazanie, że jego doświadczenie zawodowe musi wiązać się z wykonywaniem pracy obejmującej tematykę rynku pracy. O ile w odniesieniu do stażystów zatrudnianych w jednostkach wprowadzenie tego wymogu nie jest celowe, to w odniesieniu do asystentów mających stale wykonywać pracę na rzecz OHP jest to konieczne.

2.       Należy również doprecyzować podział kompetencji doradców EURES oraz asystentów EURES. Obecnie z uzasadnienia projektu wynika, że będą oni funkcjonowali w komendach wojewódzkich lub w centrach edukacji i pracy. Sformułowanie to wprowadza niepewność, czy w każdej komendzie oraz centrum będą funkcjonowali zarówno doradcy jak i asystenci, czy też nastąpi podział (komenda - doradca; centrum asystent).

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” podtrzymuje dotychczasowe uwagi dotyczące istoty rozszerzania działalności EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) na rodzimym rynku pracy oraz drenowania tego rynku z młodych i zdolnych, a zwłaszcza dobrze wykształconych (w Polsce) pracowników. Omawiany kierunek działania i jego dalsze utrzymanie doprowadzi do osłabienia polskiego rynku pracy i zwiększy niepożądaną emigrację młodych pracowników, pogłębiając problemy związane ze skutkami niżu demograficznego.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.