Menu

Decyzja Prezydium KK nr 253/2014 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy KP SLD o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  popiera działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej najuboższych emerytów i rencistów oraz osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają, niestety charakter doraźny, dlatego ponownie postulujemy o stworzenie odpowiedniego systemu waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, który nie tylko zapewni utrzymanie realnej siły nabywczej tych świadczeń, ale także zagwarantuje tym świadczeniobiorcom poprawę ich sytuacji dochodowej w proporcji do wzrostu gospodarczego kraju.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.