Menu

4 lutego 2003

Komunikat

W dniu 04 lutego 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego wiceprzewodniczący Jerzy Langer poinformował o otrzymaniu Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Borowskiego z dnia 30 stycznia br. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Tym samym Komitet Inicjatywy Ustawodawczej nabył osobowość prawną. Inicjatywa "Solidarności" ma na celu przywrócenie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych do stanu sprzed 01 stycznia 2002 r. Zgłoszenie projektu zmiany ustawy wymaga zebrania pod nim 100 tys. podpisów w terminie trzech miesięcy, tj. do 30 kwietnia br.

Prezydium KK spotkało się z przedstawicielami Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń KK NSZZ "Solidarność". Z udziałem przewodniczącej Jadwigi Tarnawy oraz szefów poszczególnych sekcji tworzących sekretariat omawiano ich bieżące problemy, a także plany rozwojowe tych sektorów.

W trakcie posiedzenia miało również miejsce spotkanie z przedstawicielami Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Piwowarskiego NSZZ "Solidarność", którzy dyskutowali z członkami prezydium o problemach swojej branży.

Prezydium KK przyjęło relację Jacka Smagowicza z prac Naczelnej Rady Zatrudnienia, akceptując projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia i ustawy o zatrudnieniu socjalnym pod warunkiem, że będą odpowiednie środki finansowe. Natomiast kolejna wersja "Strategii polityki społecznej na lata 2002 - 2005" wymaga dalszego uzupełnienia o uwagi Związku (m. in.: o odpowiedzialności państwa; o modelu administracji pracy; nowelizacji ustaw o zatrudnieniu; o ochronie roszczeń pracowniczych; o ubezpieczeniu od ryzyka bezrobocia; ratyfikacji Konwencji MOP 150, 168, 183; o zwiększeniu środków na fundusze celowe; poprawę statystyki rynku pracy, jak i dialogu społecznego). Nie do przyjęcia dla prezydium KK jest stanowisko resortu pracy wykluczające, po raz pierwszy, Związek z opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. zasilania samorządów wojewódzkich i powiatowych z Funduszu Pracy; brak weryfikacji społecznej powiatów uznanych za szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym oraz brak informacji resortu o skutecznych programach tworzących alternatywne miejsca pracy z restrukturyzowanych branż, zakładów i regionów.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.