Menu

11 lutego 2003 (16/2003)

Komunikat

W dniu 11 lutego 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W trakcie spotkania z niepokojem dyskutowano nad sprzecznymi działaniami polskiego rządu, dotyczącymi ujednolicania standardów socjalnych Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek skierował w tej sprawie list do premiera, w którym stwierdza m. in.:

>/.../ Z projektu "Strategii Polityki Społecznej - PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 2002-2005" sporządzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i przekazanego partnerom społecznym wynika, że jednym z podstawowych kierunków działania tego resortu, jako koordynatora w procesie przygotowania Polski do struktur europejskich, jest osiąganie przez Polskę standardów międzynarodowych w zakresie rynku pracy i polityki społecznej oraz realizacja programu wieloletniego "Dostosowywanie warunków pracy do standardów Unii Europejskiej". Według MPiPS, przewidywanym efektem tego przedsięwzięcia powinna być poprawa sytuacji pracowników objętych ratyfikowanymi dokumentami oraz potwierdzenie możliwości realizacji przez Polskę standardów międzynarodowych.

Zaskoczeniem jest więc, że polscy delegaci do Konwentu Europejskiego na spotkaniu w dniu 6 lutego 2003 r. zaprezentowali stanowisko sprzeczne z w/w projektem, przestrzegając przed poszerzaniem kompetencji UE w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia oraz przed ujednolicaniem standardów socjalnych. Niepokoi nas także to, że nawet minister odpowiedzialny za tę dziedzinę wygłasza poglądy zaprzeczające kierunkom działań zapisanym w projekcie strategii. /.../<

Jednocześnie przewodniczący KK zwrócił się do premiera o wyjaśnienie tej sytuacji.

Podczas posiedzenia prezydium KK spotkało się z przedstawicielami Rady Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ "Solidarność". Przewodniczący sekcji Andrzej Tracz, omawiając aktualną sytuację w swojej branży, przedstawił m. in. postulaty: odrzucenia w całości rządowego projektu Ustawy o budownictwie i eksploatacji dróg krajowych; powołania organu sprawującego funkcję nadzoru budowlanego w zakresie dróg publicznych wszystkich kategorii; ujednolicenia struktury jednostki administracji rządowej zarządzającej drogami krajowymi; ustanowienia preferencji dla polskich firm budownictwa drogowego w przetargach na roboty drogowo-mostowe finansowane z budżetu państwa lub pożyczek zaciągniętych przez rząd RP oraz wprowadzenia preferencyjnych kredytów dla polskich firm drogowych i mostowych.

W związku z planowanymi obchodami 25-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II prezydium KK postanowiło zorganizować w dniach 9 - 12 listopada br. pielgrzymkę NSZZ "Solidarność" do Watykanu.

Prezydium KK podjęło decyzję o połączeniu dotychczasowych sekcji Pracowników Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz Piekarzy, Ciastkarzy i Cukierników (na ich wniosek) w jedną Sekcję Krajową Młynarzy, Piekarzy i Ciastkarzy NSZZ "Solidarność" dokonując jej rejestracji.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 16/03
ws. organizacji pielgrzymki do Watykanu

W tym roku będziemy obchodzić 25-lecie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.

W związku z tą rocznicą Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia zorganizować kolejną pielgrzymkę NSZZ "Solidarność" do Watykanu w terminie 9 - 12 listopada 2003 r.

Prezydium KK powołuje jednocześnie zespół koordynacyjny pielgrzymki w składzie: Andrzej Konecki, Jerzy Langer, Jan Mosiński.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.