Menu

18 marca 2003 (30-34/2003)

Komunikat

W dniu 18 marca 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omówiono przebieg ubiegłotygodniowego spotkania z przewodniczącymi regionów i szefami sekretariatów branżowych w Spale. Analizowano kalendarz protestów przeprowadzanych przez poszczególne struktury Związku oraz możliwe scenariusze ogólnopolskiej akcji protestacyjnej zaplanowanej na kwiecień br.

Prezydium KK pozytywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.01.2003 r. ws. szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Postanowiono także zwrócić się do rządu RP o przesłanie szczegółowych informacji: na temat wpływu zmian w Kodeksie pracy i innych ustawach na zwiększenie zatrudnienia w roku 2002 i I kwartale 2003 roku oraz o realizacji programu sanacyjnego w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wprowadzonego m. in. w celu przywrócenia płynności finansowej funduszu i terminowego realizowania wypłat pracowniczych. Prezydium KK wystąpiło również z wnioskiem o reaktywowanie działalności komisji wspólnej rządu i partnerów społecznych dla weryfikacji listy powiatów uznanych za szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym i zbadania efektywności instrumentów finansowych i prawnych stosowanych w tych powiatach dla ograniczenia bezrobocia.

Członkowie prezydium KK zapoznali się z relacją o aktualnym przebiegu prac w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 30/03
ws. wpływu zmian w Kodeksie pracy na zwiększenie zatrudnienia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zwraca się do rządu RP o przesłanie szczegółowej informacji na temat wpływu zmian w Kodeksie pracy i innych ustawach na zwiększenie zatrudnienia w roku 2002 i I kwartale 2003 r.

Decyzja Prezydium KK nr 31/03
ws. weryfikacji listy powiatów uznanych za szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zwraca się do rządu RP o reaktywowanie działalności komisji wspólnej rządu i partnerów społecznych w celu weryfikacji listy powiatów uznanych za szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym i zbadanie efektywności instrumentów finansowych i prawnych stosowanych w tych powiatach dla ograniczenia bezrobocia.

Decyzja Prezydium KK nr 32/03
ws. działalności FGSP

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zwraca się do rządu RP o nadesłanie szczegółowej informacji o realizacji programu sanacyjnego w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wprowadzonego między innymi w celu przywrócenia płynności finansowej funduszu i terminowego realizowania wypłat pracowniczych.

Decyzja Prezydium KK nr 34/03
ws. opinii do projektu rozporządzenia MGPiPS w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami PFRON

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" proponuje, aby w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.01.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w § 6 ustęp 1 punkt 3a) po wyrazach "lub epilepsję" dodać "oraz osób niewidomych".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.