Menu

Decyzja Prezydium KK nr 198/2014 ws. opinii o projekcie ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne.

Prezydium KK dostrzega konieczność uporządkowania obowiązujących przepisów dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym, ponieważ są one rozproszone, a także nie kwestionują zasady składania oświadczeń przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Ideę stworzenia odrębnej ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne Prezydium Komisji Krajowej ocenia pozytywnie.

Natomiast na krytyczne stanowisko zasługuje postulowana w projekcie powszechność dostępu do danych objętych oświadczeniem majątkowym, zakres informacji podlegających ujawnieniu oraz zbyt szeroki krąg osób objętych obowiązkiem składania oświadczeń ze względu na bezpieczeństwo członków rodziny (małżeńska wspólnota majątkowa) oraz samych osób pełniących funkcje publiczne. Ponadto projektowana ustawa nie przewiduje kontroli nad działaniami wskazanych w projekcie organów w zakresie ich zadań związanych z analizowaniem i publikowaniem danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

Włączenie nowych grup zawodowych, które zostały objęte obowiązkiem składania oświadczeń nie zostało poparte dostatecznymi argumentami. W sposób nieuzasadniony obowiązkiem złożenia oświadczenia są społeczni kuratorzy sądowi, którzy za swoje czynności nie otrzymują nawet wynagrodzenia, a jedynie ryczałt za podejmowane czynności. Prezydium Komisji Krajowej pragnie podkreślić, że celem instytucji realizowanym za pomocą oświadczeń o stanie majątkowym jest podanie do publicznej wiadomości, a tym samym poddanie kontroli ewentualnego wzrostu zamożności osób pełniących funkcje publiczne w sposób nie znajdujący pokrycia w oficjalnie uzyskiwanych przychodach. Celem tym nie powinno być natomiast podawanie do publicznej wiadomości informacji o stanie majątku, który został przez daną osobę zdobyty przed zajęciem publicznej funkcji.
Tym samym podjęciu działań legislacyjnych w celu stworzenia jednego aktu regulującego przedmiotową materię powinna towarzyszyć refleksja co do samej konstrukcji instrumentu oświadczenia majątkowego. Prezydium Komisji Krajowej wskazuje, że zasadne jest rozważenie takiego ukształtowania oświadczeń majątkowych, aby ujawniały one zmianę wartości majątku danej osoby w ciągu roku.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.