Menu

17 czerwca 2003 (112-114/2003)

Komunikat

W dniu 17 czerwca 2003 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego odbyło się spotkanie z przedstawicielami prezydium Sekretariatu Przemysłu Chemicznego oraz poszczególnych sekcji branżowych tworzących sekretariat. Z udziałem przewodniczącego sekretariatu Andrzeja Koneckiego omawiano szczegółowo sytuację w przemyśle naftowym oraz sektorze gazownictwa.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało rządowy projekt ustawy o pracowniczych programach emerytalnych stwierdzając, iż nie zapewnia on wystarczających zachęt ekonomicznych do tworzenia pracowniczych programów emerytalnych. Proponowane rozwiązania nie są korzystniejsze od obecnie obowiązujących. Zasadniczą przeszkodą w rozwoju III filara ubezpieczeń społecznych jest zła sytuacja gospodarcza kraju i wynikające stąd niskie dochody pracowników oraz niepewna sytuacja finansowa wielu pracodawców. Wprowadzenie proponowanej proceduralnej zmiany obowiązującej dziś ustawy przeszkody tej nie usunie.

Uwagi szczegółowe zgłoszono także opiniując akceptująco projekt ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych.

W trakcie posiedzenia omówiono pracę Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz bieżące kwestie wynikające ze współpracy międzynarodowej Związku.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 112/03
ws. opinii o projekcie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje przedstawiony projekt ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Projekt nie zapewnia wystarczających zachęt ekonomicznych do tworzenia pracowniczych programów emerytalnych. Proponowane rozwiązania nie są korzystniejsze od obecnie obowiązujących. Zasadniczą przeszkodą w rozwoju III filara ubezpieczeń społecznych jest zła sytuacja gospodarcza kraju i stąd wynikające niskie dochody pracowników oraz niepewna sytuacja finansowa wielu pracodawców. Wprowadzenie proponowanej zmiany obowiązującej dziś ustawy przeszkody tej nie usunie. Oczekiwanie, że zmiany proceduralne przełamią zastój w rozwoju pracowniczych programów emerytalnych, nie jest uzasadnione.

Przygotowanie projektu całkowicie nowej ustawy wobec prac legislacyjnych w Unii Europejskiej nad dyrektywą dotyczącą tego problemu uważamy za przedwczesne - proces legislacyjny w Polsce może wyprzedzić przyjęcie dyrektywy, co oznaczać będzie konieczność powtórzenia procedury legislacyjnej po uchwaleniu ustawy. Korzystniejsze będzie podjęcie działań nowelizacyjnych po przyjęciu dyrektywy.

Zwracamy uwagę na następujące niepokojące nas kwestie:

 • ograniczenie wysokości składki pracownika - obniża to wpływ pracowniczych programów emerytalnych na wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego,
 • sposób ustalenia wysokości składki jest niespójny i prowadzi do utraty efektu skali (co podnosi koszty),
 • wprowadzenie możliwości zawieszania programu jest niekorzystne dla pracowników, dopuszczalny okres zawieszenia jest bardzo długi,
 • wprowadzenie możliwości użycia środków programu na zapewnienie płynności finansowej zarządzającego jest ryzykowne dla uczestników systemu,
 • pominięto szczegółowe zasady inwestowania przez zakłady ubezpieczeniowe i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • możliwość wnoszenia akcji nabytych od Skarbu Państwa jest ryzykowna,
 • brak propozycji przywrócenia nadzoru społecznego nad III filarem.

Za zmiany korzystne, które należy wprowadzić przy ewentualnej przyszłej nowelizacji uważamy:

 • możliwość przekształcenia grupowych form oszczędzania na emeryturę w pracowniczy program emerytalny,
 • możliwość transferu środków na indywidualne konta emerytalne,
 • ustalenie limitów inwestowania w jeden podmiot gospodarczy, grupę kapitałową i w akcje pracodawcy,
 • bardziej precyzyjne określenie reprezentacji pracowniczej i dokładniejsze określenie procedur podejmowania decyzji o utworzeniu programu.

Decyzja Prezydium KK nr 113/03
ws. opinii o projekcie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uważa próbę ustawowego uregulowania możliwości dodatkowego indywidualnego oszczędzania na emeryturę za ważny krok we właściwym kierunku.

Rozwiązanie to może w przyszłości uzupełnić system ubezpieczeń społecznych. Jednakże produkt ubezpieczeniowy wykreowany tą ustawą będzie produktem drogim, kwota oszczędności objęta tą formą oszczędzania niewielka, a zachęta podatkowa niewystarczająca - ulga podatkowa obejmuje jedynie efekt z opodatkowania dochodów z oszczędności.

Korzystne jest zaistnienie możliwości kontynuowania oszczędzania na emeryturę przez pracowników uczestniczących w pracowniczych programach emerytalnych w przypadku zmiany pracodawcy na takiego, który nie utworzył pracowniczego programu emerytalnego.

Oczekujemy, że rząd rozważy możliwość wprowadzenia korzystniejszych rozwiązań, dając szansę uczestnictwa większej grupie pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 114/03
ws. obywatelskiego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.