Menu

Decyzja Prezydium KK nr 187/2014 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu Klubu SLD ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt zawiera szereg propozycji zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, które zgodnie z intencją pomysłodawców, mają podwyższyć świadczenia emerytalne ubezpieczonych, których świadczenia będą liczone zgodnie z zasadą zdefiniowanej składki. Wśród proponowanych zmian, szczególnie należy zwrócić uwagę na:

- Art. 1. pkt 2, w którym proponuje się umożliwienie zastosowania tablic dalszego trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny, do wyliczenia miesięcznego świadczenia emerytalnego – osobom, które zdecydowały się przedłużyć swoją aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego.

- Art. 1 pkt 6 (w projekcie pomyłkowo wpisano pkt 5), w którym proponuje się uwzględnienie w obliczaniu kapitału początkowego pełnego okresu nauki
w szkole wyższej na jednym kierunku, a także uznanie okresów urlopu wychowawczego, jak również okresu niewykorzystania pracy w związku z opieką nad dzieckiem do lat 4, przed rokiem 1998 – i wyliczenie ich jak okresów składkowych.

            Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zauważając potrzebę rewizji niektórych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie może odnieść się do przedstawionych w poselskim projekcie zmian, ze względu na brak oszacowania ich skutków społeczno-ekonomicznych. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.