Menu

29 października 2003

Komunikat

W dniu 29 października 2003 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego negatywnie zaopiniowano projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wg wersji z 25.09.2003 r.) wnosząc jednocześnie o jego odrzucenie w całości zwłaszcza, że projekt nie został przesłany do zaopiniowania w trybie ustawy o związkach zawodowych. W opinii stwierdzono m. in., że zamiast dotychczasowej ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, regulującej wszystkie sprawy bezrobotnych, rząd zamierza przedłożyć dwie odrębne ustawy o świadczeniach przedemerytalnych i o promocji zatrudnienia wbrew stanowisku związku. Pierwszy projekt ma ostatecznie zlikwidować zasiłki i świadczenia przedemerytalne, drugi ma przerzucić dotychczasową odpowiedzialność państwa za stan zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na jednostki samorządów terytorialnych i podległą im pomoc społeczną. Zarówno tytuł jak i treść art. 1 projektu ustawy budzi zastrzeżenia co do nowej projekcji odpowiedzialności państwa za pełne zatrudnienie oraz wsparcie aktywizacji i mobilności bezrobotnych niezgodnie z art. 65 ust. 5 Konstytucji RP.

Opiniując projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury ws. ustalenia wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych prezydium KK zgłosiło uwagi szczegółowe.

Nie wniesiono uwag do projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Podczas posiedzenia dyskutowano także o pracach parlamentarnych dotyczących zmian w Kodeksie pracy oraz bieżących pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Po zakończeniu obrad prezydium KK odbyło się także spotkanie Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ "Solidarność", który omawiał przygotowania do ogólnopolskich dni protestu przeciwko antyspołecznej polityce rządu zaplanowanych na 07 - 26 listopada br.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.