Menu

17 listopada 2003

Komunikat

17 listopada 2003 r. w Warszawie odbyło się prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które negatywnie zaopiniowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Prezydium nie wyraziło zgody na wprowadzenie zasady polegającej na ograniczeniu wspierania aktywizacji zawodowej i zatrudnienia do osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Takie rozwiązania NSZZ "Solidarność" będzie uznawał, jako dyskryminujące. Prezydium Komisji Krajowej nie zgadza się również na kolejną próbę zmian podstawowej ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych pod pretekstem tzw. racjonalizacji wydatków. Od przyszłego roku miał wejść w życie nowy sposób wspierania zatrudnienia polegający na zastąpieniu zwrotu podatku VAT, jaki otrzymują zakłady pracy chronionej, dotacjami na każdego niepełnosprawnego pracownika. Wysokość dotacji została wynegocjowana z organizacjami społecznymi. Tymczasem obecnie proponowana nowelizacja dwukrotnie obniża wysokość pomocy na wsparcie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Zdaniem związkowców jest to kolejna próba ratowania budżetu państwa kosztem najsłabszych grup społecznych.

Prezydium pozytywnie zaopiniowało wystąpienie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ratyfikację przez Polskę Konwencji nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy. Prezydium zwraca jednak uwagę na konieczność uwzględnienia w uzasadnieniu wniosku przepisów uchwalonej w październiku 2003 r., nowelizacji ustawy o służbie medycyny pracy.

Prezydium KK nie wniosło uwag do projektu rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej dotyczącego sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością.

Prezydium KK upoważniło Bogdana Kubiaka do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" porozumienia w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Kolejowej Służby Zdrowia.

Marta Pióro - Dział Informacji KK

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.