Menu

15 czerwca 2004 (137-141/04)

Komunikat

W dniu 15 czerwca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego podjęto decyzję o upoważnieniu Jerzego Langera - zastępcy przewodniczącego KK i Małgorzaty Franczyk - sekretarza KK do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosku o zarejestrowanie zmian w Statucie NSZZ "Solidarność" uchwalonych przez XVII Krajowy Zjazd Delegatów.

Prezydium KK, opiniując projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (.) nie wniosło do niego uwag.

W trakcie posiedzenia uzgodniono także projekt porządku obrad Komisji Krajowej zaplanowanych na 16 czerwca br. w Gdańsku.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 137/04
ws. reprezentacji NSZZ "Solidarność" w Elda - Eltra Elektrotechnika S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając w oparciu o uchwałę KK nr 555/96 stwierdza, że podstawową jednostką organizacyjną Związku, w rozumieniu § 8 ust. 1 pkt. 1 Statutu, obejmującą swoim działaniem spółkę Elda - Eltra Elektrotechnika S.A., jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" w Elda - Eltra Elektrotechnika S.A., wpisana do rejestru organizacji zakładowych w Regionie Koszalińskim "Pobrzeże" NSZZ "Solidarność" pod nr 172/2/37.

Decyzja Prezydium KK nr 138/04
ws. struktury NSZZ "Solidarność" w Elda - Eltra Elektrotechnika S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Zarząd Regionu Bydgoskiego i Zarząd Regionu Koszalińskiego "Pobrzeże" do zwołania w terminie do 15 września wspólnego zebrania delegatów międzyzakładowych organizacji obejmujących swoim działaniem spółkę Elda - Eltra Elektrotechnika S.A. zarejestrowanych w obu regionach.

Celem zebrania powinno być:

  • podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej struktury organizacyjnej Związku w Elda - Eltra Elektrotechnika S.A.;
  • przeprowadzenie wyborów uzupełniających do władz podstawowej jednostki organizacyjnej.

Decyzja Prezydium KK nr 139/04
ws. upoważnienia do podpisania protokołu dodatkowego do PUZP dla pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Mirosława Kamieńskiego - przewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Cywilnych MON do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" protokołu dodatkowego nr 12 do Ponadzakładowego Układu Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 08.06.1998 r.

Decyzja Prezydium KK nr 140/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów ofe, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Decyzja Prezydium KK nr 141/04
ws. rejestracji zmian w Statucie NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność upoważnia Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej i Małgorzatę Franczyk - Sekretarza Komisji Krajowej do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosku o zarejestrowanie zmian w Statucie NSZZ "Solidarność" uchwalonych przez XVII Krajowy Zjazd Delegatów.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.