Menu

17 stycznia 2006 (7-12/06)

Decyzja Prezydium KK nr 7/06
ws. opinii o projektach rozporządzeń RM oraz MPiPS w sprawie zmiany rozporządzeń dotyczących zasad wynagradzania pracowników państwowej sfery budżetowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przyjmuje do wiadomości zmiany w projektach rozporządzeń:

I. Rady Ministrów zmieniających rozporządzenia w sprawie:

 1. zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek,
 2. zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,
 3. zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

II. Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniających rozporządzenia w sprawie:

 1. ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 2. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej,
 3. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania inny świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
 4. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej,
 5. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa,
 6. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych Ochotniczych Hufców Pracy,
 7. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich,
 8. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
 9. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej,
 10. zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji,
 11. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych i więziennictwa,
 12. zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk,
 13. zasad wynagradzania za pracę i przyznawani innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
 14. zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Zmiany polegają na opracowaniu nowych tabel zawierających podwyższone stawki wynagrodzenia zasadniczego. Umożliwią one dokonanie od dnia 1 stycznia 2006 r. podwyżek wynagrodzeń pracowników objętych rozporządzeniami.

Jednocześnie Prezydium KK przypomina, że rząd premiera Marka Belki przyjął przy konstrukcji projektu ustawy budżetowej na 2006 r. wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej tylko na poziomie planowanego wzrostu cen towarów i usług tj. 1,5%. Propozycję tę rząd utrzymał wbrew woli partnerów społecznych w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zarówno organizacji związków zawodowych (proponowały 5% wzrostu) jak i organizacji pracodawców (proponowały 2,5% wzrostu).

Decyzja Prezydium KK nr 8/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 9/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 10/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 11/06
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 12/06
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.