Menu

4 stycznia 2005 (1-3/05)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zwróciło się z apelem do wszystkich członków i sympatyków związku o pomoc ofiarom tragedii w Azji. Założono specjalne konto, na które można przekazywać wpłaty pieniężne. Tragedia spowodowana trzęsieniem ziemi i tsunami w Azji wstrząsnęła całym światem - czytamy w apelu. Miliony bezdomnych i zagrożonych epidemią czeka na wsparcie. Nie mogąc być obojętnymi i biernymi wobec ludzkiej tragedii, podjęliśmy akcję zbiórki pieniędzy przeznaczonych dla ofiar kataklizmu. (Pełną treść apelu i numer konta podano w osobnym komunikacie).

Podczas posiedzenia w dniu 04 stycznia 2005 roku w Gdańsku prezydium KK zapoznało się z sytuacją na kolei oraz dotychczasowym przebiegiem rozmów z rządem, o czym wyczerpująco informował przewodniczący Sekretariatu Transportowców Bogdan Kubiak - członek prezydium KK.

W trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej ws. rodzinnych domów pomocy pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag szczegółowych.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 1/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie rodzinnych domów pomocy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy:

   1. § 3 ust. 1 - brak określenia kto może być założycielem rodzinnych domów pomocy, czy tylko osoba fizyczna (rodzina) czy też osoba prawna np. stowarzyszenie lub fundacja,
   2. § 2 i § 3 ust. 2 - brak określenia typów rodzinnych domów pomocy w zależności od rodzaju niepełnosprawności ich mieszkańców,
   3. § 7 - nadzór nad standardem usług opiekuńczych i bytowych powinien sprawować organ wyższy od poziomu gminnego, np.
   4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
   5. § 5 ust. 1 - należy dodać, iż osoba wymagająca całodobowej opieki może być kierowana do rodzinnego domu pomocy także na wniosek opiekuna prawnego lub pracownika socjalnego,
   6. osoba lub rodzina występująca z inicjatywą prowadzenia rodzinnego domu pomocy, oprócz spełniania postanowień § 4 powinna:

    * wykazać się nie zaleganiem w spłacaniu swoich zobowiązań w stosunku do instytucji państwowych oraz innych wierzycieli,
    * dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, które będą zabezpieczać przed utratą płynności finansowej,
    * być właścicielem budynku przeznaczonego na rodzinny dom pomocy,
    * posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia tego typu placówki,
    * odbyć szkolenie lub instruktaż na wzór szkoleń dla rodzin zastępczych.

Pozytywną opinię warunkujemy uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 2/05 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 3/05 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.