Menu

30 marca 2005 (78-81/05)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" obradujące 30 marca 2005 roku w Warszawie pozytywnie oceniło projekt ustawy Ministra Gospodarki i Pracy ws. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Jednocześnie odwołano się do wcześniejszej opinii związku, wyrażonej w piśmie z dnia 19.08.2003 r. do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, postulującej konieczność ujednolicenia przepisów dotyczących azbestu, tak, aby treść obu rozporządzeń, tj. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obecnie nowelizowanego rozporządzenia była przedmiotem jednego aktu prawnego.

Podczas posiedzenia podjęto decyzje o skreśleniu z Krajowego Rejestru Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej przy Grupie Kapitałowej Zakład Energetyczny Płock S.A. w związku ze zmianą statusu prawnego firmy oraz o rejestracji Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" przy Koncernie Energetycznym ENERGA S.A.

Prezydium KK wyznaczyło Stefana Kubowicza jako reprezentanta NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Monitorującym dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 78/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MGiP w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Jednocześnie Prezydium KK podtrzymuje swoją opinię wyrażoną w piśmie z dnia 19.08.2003 r. do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą konieczności ujednolicenia przepisów dotyczących azbestu, tak aby treść obu rozporządzeń tj. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obecnie nowelizowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów była przedmiotem jednego aktu prawnego.

Umieszczenie w jednym rozporządzeniu wszystkich spraw dotyczących bezpiecznego użytkowania, zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest stworzy lepsze warunki do praktycznego korzystania z tych przepisów.

Decyzja Prezydium KK nr 79/05
ws. wykreślenia MKK z rejestru MKK


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na mocy uchwały KK nr 29/04 skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną przy Grupie Kapitałowej Zakład Energetyczny Płock S.A. zarejestrowaną pod nr 46 w Krajowym Rejestrze MKK, w związku ze zmianą statusu prawnego Grupy Kapitałowej Zakład Energetyczny Płock S.A.

Decyzja Prezydium KK nr 80/05
ws. rejestracji MKK przy Koncernie Energetycznym ENERGA S.A.


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 29/04, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" przy Koncernie Energetycznym ENERGA S.A.

MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr "71".

Decyzja Prezydium KK nr 81/05
ws. reprezentanta NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Monitorującym dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyznacza Stefana Kubowicza jako reprezentanta NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Monitorującym dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.